Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Vokietijos lietuvių bendruomenė

Antanas ŠIUGŽDINIS
Lorscher Str.1 68623 Lampertheim-Huettenfeld GERMANY
(+49) 625 68599015
(+49) 625 61641
Vokietijoje, oficialios statistikos duomenimis, 2004 m. gyveno 13.985, o iš viso galėtų gyventi apie 25–30 tūkst. lietuvių (maždaug pusė jų atvyko po 1990 metų). Spėjama, kad Vokietijoje gali daugėti kvalifikuotų darbininkų, studentų ir mokslininkų iš Lietuvos.
 
Vokietijoje veikia Lietuvių bendruomenė, Jaunimo sąjunga, Lietuvių kultūros institutas, Vasario 16-osios lietuvių gimnazija, kitos kultūrinės organizacijos. Vokietijos lietuvių bendruomenėje veikia 6 sekmadieninės lituanistinės mokyklos (Berlyne, Hamburge, Hanoveryje, Zeleje, Koln-Bonoje, Niurnberge), o Hutenfelde ikimokyklinio amžiaus vaikai renkasi į „Kiškių klubą“.
 
1946 m. įsikūrusi Vokietijos lietuvių bendruomenė – viena iš stipriausių, narių skaičiumi bene didžiausia lietuvių bendruomenė Europoje. Ji yra tapusi savotišku Europos lietuvių bendruomenes vienijančiu centru. Vokietijos lietuvių bendruomenė vienija 17 lietuviškų apylinkių.
 
Visų kartų lietuviams emigrantams Europoje ir visame pasaulyje ypatingai svarbi yra Vasario 16-osios gimnazija, įkurta 1951 m. Diepholze lietuvių pabėgėlių vaikams, o 1954 m. perkelta į Hutenfeldą. Gimnazijoje sudarytos sąlygos lietuvių kilmės vaikams iš Lietuvos ir viso pasaulio mokytis lietuviškai. Taip pat čia mokosi ir vokiečių mokiniai. Dalis dalykų dėstoma vokiškai, o kitą dalį lietuviai turi galimybę mokytis lietuviškai, vokiečiai – vokiškai. Lietuviai mokiniai išklauso visą lituanistinį kursą ir abitūroje laiko lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus.
 
Pagrindinis Vokietijos lietuvių bendruomenės leidinys yra nuo 1951 metų publikuojamos „Informacijos“.
 
Bendruomenės tikslai:
 
• Burti po visą Vokietiją pasklidusius lietuvius bendriems
užmojams ir bendravimui tarpusavyje.
 
• Išlaikyti tautiškumą:
- skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir jos mokymąsi;
- puoselėti lietuvišką auklėjimą bei lavinimąsi;
- nepamiršti tėvynės tradicijų;
- steigti ir išlaikyti lietuvių chorus bei liaudies šokių grupes,
bibliotekas, tėviškės muziejų, kultūros institutą ir savo spaudą;
- rengti studijų dienas, parodas ir kitus kultūros renginius
vietos, krašto ir visos Vokietijos mastu.
• Atstovauti Vokietijos lietuvių kultūriniams, teisiniams ir
socialiniams reikalams viešose ir privačiose įstaigose.
• Rūpintis pagalbos reikalingais tautiečiais,
ypač naujai atvykstančiais į Vokietiją.
• Skatinti lietuvių ir vokiečių bendradarbiavimą kultūrinėje srityje; skleisti
žinias apie Lietuvą ir jos kultūrą gyvenamojo krašto žmonėms.
• Padėti Lietuvai, įžengusiai į Europą, atitinkamai įtaigojant
krašto gyventojų, verslininkų ir politikų nuotaikas;
 
 
 
 
 
 
 
Loading...

Grįžti

Anekdotai

Vaikinas sako merginai:
– Brangioji, aš dėl tavęs bet ką padaryčiau: perplaukčiau vandenynus, perkopčiau kalnus!
Mergina:
– Rytoj ateisi?
Vaikinas:
– Gal... Jei nelis...