Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

EP60S   |   2019-05-04

Daugiau galimybių jaunimui – aktyvi ir atspari ateities visuomenė

  
Daugiau galimybių jaunimui – aktyvi ir atspari ateities visuomenė
© Asmeninis albumas
EK narys Tiboras Navracsicsius

Greičiau nei po mėnesio visi turėsime progą pasirinkti. Rinkimai į Europos Parlamentą gegužės pabaigoje mums yra unikali galimybė išreikšti savo valią dėl Europos ateities ir dėl to, kaip...

ont-size: 1pc;">Greičiau nei po mėnesio visi turėsime progą pasirinkti. Rinkimai į Europos Parlamentą gegužės pabaigoje mums yra unikali galimybė išreikšti savo valią dėl Europos ateities ir dėl to, kaip turėtume spręsti tokius nelengvus šių laikų uždavinius, kaip kintantis darbo pobūdis, grėsmės mūsų demokratijai arba klimato kaita. Tikiuosi, kad šia galimybe būti išgirstam pasinaudos daug jaunimo – jo vaidmuo kuriant ateitį itin svarbus.

Šis vaidmuo – ne vien tik balsavimas ir rinkimai. Didžiuojuosi, kad per pastaruosius kelerius metus Europoje suteikėme jaunimui daug galimybių įsitraukti į veiklą, keisti savo ir kitų žmonių gyvenimą. Noriu, kad Europa investuotų į jaunimą, į jo talentus, empatiją ir siekius. Be to, mąstant apie ateitį būtina kurti tvirtą, atsparią visuomenę ir ekonomiką.

Todėl mes pradėjome Europos solidarumo korpuso iniciatyvą, suteikiančią jaunimui galimybę padėti tiems, kam reikia pagalbos. Daugiausia kaip savanoriai dalyvaujantys jaunuoliai gali palengvinti kitų žmonių dalią ir drauge įgyti neįkainojamos mokymosi ir asmeninės patirties. Prie Europos solidarumo korpuso prisijungė daugiau kaip 124 000 jaunuolių, daugiau kaip 14 000 jų jau dalyvavo konkrečioje veikloje, pavyzdžiui, padėjo žmonėms atstatyti savo miestus ir atsigauti po gaivalinių nelaimių, prisidėjo prie kultūros paveldo atkūrimo, dirbo su pabėgėliais ar benamiais, bendromis pastangomis saugojo aplinką.

Nauja jaunimui skirta iniciatyva yra „DiscoverEU“. Sudarydami aštuoniolikmečiams sąlygas keliauti po Europą, suteikiame jiems galimybių semtis žinių apie kultūros paveldą ir vertybes, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, taip pat pajusti savo šaknis. 2018 m. tokiu būdu pažinti Europą galėjo 30 000 jaunuolių. Tai tikra bendruomenė. Ką tik pradėjome naują paraiškų priėmimo etapą ir suteiksime progą programoje dalyvauti dar 20 000 jaunuolių, o vėliau šiais metais tai galės padaryti kiti 20 000.

Ir, žinoma, dar daug kitų galimybių suteikiame pagal programą „Erasmus+“. „Erasmus“ labiau nei kuri kita ES programa įkūnija Europos idėją – telkti įvairių kultūrų ir įvairios patirties turinčius žmones, suteikti jiems galimybę sužinoti ir patirti, ką reiškia būti europiečiais. Vien 2017 m. pagal programą „Erasmus“ studijuoti, mokytis arba vykdyti savanorišką veiklą užsienyje padėta beveik 800 000 žmonių. Tai rekordinis skaičius.

Norime suteikti tokių galimybių daug daugiau Europos jaunimo. Todėl Europos Komisija pasiūlė kitame ES ilgalaikiame (2021–2027 m.) biudžete gerokai padidinti investicijas į jaunimą. Norime padvigubinti programos „Erasmus“ finansavimą, kad septynerių metų laikotarpiu jis siektų 30 mlrd. eurų, padaryti ją prieinamesnę, pavyzdžiui, daugiau naudojant tokias naujas lanksčias formas kaip virtualieji mainai ir mokinių judumas. Taip pat norime išplėsti ir sustiprinti Europos solidarumo korpusą. Tikiuosi, kad ES valstybės ir Europos Parlamentas parems šias itin svarbias investicijas į jaunimą.

Tačiau tuo mūsų tikslai nesibaigia. Praeitais metais padėjome pagrindus tikrai Europos švietimo erdvei, kurią norime sukurti su valstybėmis narėmis iki 2025 m. Tai erdvė, kurioje jaunimas galės laisvai judėti ir ugdyti įgūdžius, erdvė, grindžiama kompetencija ir įtrauktimi, kur jaunimas galės gyventi visavertį gyvenimą ir kurti tvirtas bendruomenes, siejamas bendros europietiškos savimonės. Siekdami šio tikslo susitarėme su ES valstybėmis dėl kelių svarbių žingsnių: diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimo, svarbiausių gebėjimų, pavyzdžiui, verslumo ir skaitmeninių įgūdžių, gerinimo, įtraukaus švietimo stiprinimo, bendrų mūsų vertybių propagavimo ir europinio mokymo aspekto akcentavimo. Pradėjome kurti tikrai europietiškus universitetus, suteiksiančius jaunimui naujų galimybių studijuoti užsienyje, rinktis integruotuosius mokymo kursus aukštojo mokslo įstaigose ir naudotis automatinio kitoje valstybėje narėje įgytos kvalifikacijos pripažinimo privalumais. Netrukus bus žengti ir tolesni žingsniai – skatinti kalbų mokymąsi ir kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą.

Jaunuoliams rūpi jų bendruomenės ir ateitis. Matome tai, kai jie išeina į gatves reikalauti imtis kovos su klimato kaita veiksmų, kai prašo, kad politikos formuotojai spręstų jaunimo nedarbo, psichikos sveikatos ir kai kurių kaimo vietovėse gyvenančių jaunuolių jaučiamos izoliacijos klausimus. Jie nusipelno mūsų dėmesio ir išteklių. Investuoti į jaunuolius, suteikti jiems įgūdžių ir nuostatų, kad galėtų prisitaikyti, rasti patinkantį darbą ir tapti nepriklausomais, neabejingais piliečiais, yra svarbi užduotis. Tai susiję ne tik su rinkimais. Tai reiškia sudaryti jaunimui sąlygas pasirengti tolesnei ateičiai ir nenukrypti. Jaunimas nesiliauja mums rodęs, kad yra neabejingas ir pasirengęs prisiimti atsakomybę. Mes turime užtikrinti, kad jis turėtų priemonių ir galimybę tai padaryti.

Tiboras Navracsicsius yra už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Europos Komisijos narys.

  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Policininkas sustabdo automobilį:
– Kas nutiko jūsų galiniams žibintams?
Vairuotojas išlipa iš automobilio ir išbąla kaip kreida. Policininkas pakartoja:
– Kas nutiko jūsų galiniams žibintams?
Vairuotojas:
– Kam rūpi tie žibintai? Bet kurgi dingo namelis ant ratų?!