Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Tiesa.com, bns.lt   |   2018-11-18

Baltijos šalių universitetų diplomai bus pripažįstami automatiškai

  
Baltijos šalių universitetų diplomai bus pripažįstami automatiškai
© COD Newsroom flickr.
Lietuvoje mokytis bus verta.
Su­tar­tis su­tei­kia ga­li­my­bę au­to­ma­tiš­kai pri­pa­žin­ti Bal­ti­jos ša­lių aukš­to­jo moks­lo kvalifikacijas.

Seimas planuoja ratifikuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos susitarimą, kad šių šalių aukštųjų mokyklų diplomai būtų pripažįstami automatiškai.

Parlamentas po pateikimo vienbalsiai pritarė birželį trijų valstybių pasirašytos sutarties ratifikavimui. Dar liko du balsavimai, kad įstatymas būtų priimtas.
„Su­tar­tis su­tei­kia ga­li­my­bę au­to­ma­tiš­kai pri­pa­žin­ti Bal­ti­jos ša­lių aukš­to­jo moks­lo kvalifikacijas. Mū­sų aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai, taip pat Lat­vi­jos ir Es­ti­jos aukš­tų­jų mokyk­lų ab­sol­ven­tai, no­rė­da­mi pri­pa­žin­ti sa­vo di­plo­mo tei­sė­tu­mą, ne­tu­rės at­itikti jo­kių papildo­mų rei­ka­la­vi­mų“, – sakė projektą pristačiusi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.
 
Pristatydama europinę praktiką J. Petrauskienė pažymėjo, kad tar­pu­sa­vio pri­pa­ži­ni­mo dokumen­tus yra pa­si­ra­šiu­sios Be­ni­liuk­so ša­lys ir ke­le­tas Skan­di­na­vi­jos ša­lių.
 
Automatinis pripažinimas reiškia, kad baigus studijas vienoje Baltijos šalyje ir norint toliau studijuoti kitoje aukštojo mokslo diplomas bus pripažįstamas automatiškai.
 
Iki šiol, pavyzdžiui, įgijus bakalauro laipsnį Estijoje ar Latvijoje ir norint studijuoti magistrantūrą Lietuvoje, reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kad įgytas diplomas būtų pripažintas. Akademinio pripažinimo procedūra paprastai užtrunka apie mėnesį.
 
  

Žymos: Lietuva, diplomai

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Skelbimas: „Ūkininkas ieško moters su traktoriumi. Atsakysiu visoms, atsiuntusioms traktoriaus nuotrauką.“