Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Tiesa.com   |   2010-09-20

Išrinkta Beriso lietuvių karalienė

  
Išrinkta Beriso lietuvių karalienė
© „Nemuno“ draugijos archyvo nuotr.
„Skaidros” mažieji šokėjai.

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“ paminėjo savo 101-ųjų metų sukaktį. Ši draugija yra seniausia lietuvių organizacija Pietų Amerikoje, o taip pat savo ilgaamžiškumu išsiskiria iš kitų Berise veikiančių tautinių bendrijų organizacijų.

Per šventę, į kurią susirinko daugiau nei 200 žmonių, buvo išrinkta Buenos Aires provincijos lietuvių karalienė, kuri atstovaus bendruomenę imigrantų mugėje ir šventėje, kur save pristato 19 skirtingų tautų. Šiųmete lietuvių karaliene tapo Julia Falcinelli Gabrūnas.

Prieš sveikinimus ir vakarienę, buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos valstybinės vėliavos, susirinkusieji sugiedojo Argentinos bei Lietuvos himnus
 
Nuo pakylos žodį tarė Ángel Celi, Beriso miesto savivaldybės sekretorius, kuris maloniai visus pasveikino, palinkėjo sėkmės ir darbingos sukakties. Taip pat kalbėjo miesto savivaldybės kultūros direktorius Maximiliano Barragán. Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB-ALOST) ir Susivienijimo lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos pirmininkas Jorge Brazaitis, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos narys ir lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas“ valdybos vicepirmininkas Raúl Petronis, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenės karalienė Camila Iturbe Gasūnaitė ir vaikų karalienė Malena Tanevich Braziūnaitė.
 
Šventėje taip pat dalyvavo buvęs Lietuvos garbės konsulas Algimantas Rastauskas, Beriso miesto Imigrantų organizacijų sąjungos atstovė (AEE) Gustavo Zimny ir Beriso miesto darbuotojų sindikato generalinis direktorius Alfredo Dulkė.
 
Lietuvių draugija „Nemunas” sulaukė sveikinimų ir iš Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių reikalų departamento vadovo Arvydo Daunoravičiaus, PLB valdybos pirmininkės Reginos Narušienės, Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininko prelato Edmundo Putrimo.
 
Šventinį pasirodymą pradėjo vaikų šokių grupė „Skaidra”, kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis ir Alejandra Pumar Žebrauskas kartu su Nayla Kavaliūnas. Grupėje, kuri buvo įkurta 1971 metais, šoka daugiau nei 20 vaikų nuo 2 iki 12 metų. Po šokių vaikai dar dainavo ir demonstravo kaip jie moka skaičiuoti lietuviškai. Vaikams vadovauja Denise Braziūnas kartu su Nadia Gedzevičius.
 
Pasirodymų pabaigoje buvo išrinkta lietuvių vaikų bendruomenės karalienė, ja tapo Ana Paula Žutas.

Vėliau koncertavo jaunųjų šokių grupė „Nemunas“. Jie šoko naujus šokius, kurių išmoko iš Panevėžio ansamblio „Grandinėlė”. Ansambliui „Nemunas“ vadovauja Ana Luján Gedzevičius ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
 
Paskutiniai pasirodė veteranų šokių ansamblis „Pipiras“. Ansamblyje, įkurtame 1985 metais, šoka šokėjai nuo 50 iki 70 metų. „Pipirui“ vadovauja Isabel Kalvelis.
 
„Nemuno“ gimtadienis baigėsi visiems stovint ir dainuojant „Ilgiausių metų“.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Kai už buratino nugaros užsitrenkė kameros durys, teisėjas palaimingai atsiduso:
– Na va, pagaliau pasodinau medį...