Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Pagal A.Gečio informaciją parengė Laurynas R. Misevičius   |   2010-11-04

Lietuviška mugėje Filadelfijoje

  
Lietuviška mugėje Filadelfijoje
© E. Misevičienė
Akimirka iš praėjusių metų Filadelfijos Lietuvių namų mugės.

Filadelfijos Lietuvių namų metų renginiu tradiciškai tituluojama lapkričio mėnesio pirmąjį savaitgalį organizuojama mugė. Jos dėmesio centre ne tik iš arti ir toli atvykę visų kartų ir bangų lietuviai, kurių čia daugiausia, bet taip pat amerikiečiai kaimynai bei jų draugai. Puikią lietuviškos mugės nuotaiką rengėjai stengiasi perduoti visiems. Tokiu būdu Lietuvių namuose apsilanko šimtai žmonių. Jų čia palikti doleriai reikalingi šiemet 102 metų sukaktį švenčiančio Lietuvių namų pastato išlaikymui.

="text-align: left">
Triaukštis statinys, amerikiečių plačiai žinomas kaip „THE BIG LIT“, puikuojasi trimis salėmis, talpinančiomis 350, 150 ir 90 žmonių. Dokumentuose jis įrašytas kaip priklausantis pelno nesiekiančiai organizacijai „Lithuanian Music Hall Association“, o pats statinys daugiau kaip prieš tris dešimtmečius buvo perkrikštytas Filadelfijos Lietuvių namais. Čia nuolat posėdžiauja Filadelfijos lietuvių bendruomenės apylinkė, renkasi tautinių šokių grupė „Žilvinas“, choras „Laisvė“, Tautodailės instituto padalinys, „Gintarinių šaknų“ klubas, Lietuvių jaunimo sąjungos skyrius, sportininkai, vyksta lietuvių kalbos pamokos suaugusiesiems. Lietuvių namuose veikia Gedimino Surdėno kultūros centras, kuriame eksponuojama tautodailė, dailininkų kūryba, sukaupta gausi biblioteka. Kaip bevadintume, tai lietuvių namai bendrine to žodžio prasme.
 
Mugės atneštas pelnas, salių nuoma, pasišventusių vadovų aukojamas laikas, taip pat dosni Lietuvių fondo parama leidžia nuo 1909 metų mūsų tautiečių rankose išlaikyti pusę kvartalo užimantį pastatą. Lietuvių namų tarybos pirmininkas šiuo metu - pirmosios bangos lietuvių imigrantų palikuonis Albertas Mikutis, buvęs JAV aviacijos kapitonas. Jau kelintus metus Kęstutis Pliuškonis eina vykdomojo vicepirmininko pareigas ir pasiaukojamai rūpinasi Lietuvių namų išlaikymu mūsų visų reikalams.
 
Didysis galvosūkis – prabėgus 35 metams, jau būtina pakeisti pastato stogo dangą. Tikimasi, kad nežiūrint kraštą užgriuvusių ekonominių problemų, tokio remonto svarbą supras Filadelfijos apylinkių tautiečiai ir mus dosniai parems.
 
Šiais metais Lietuvių namų mugė vyks lapkričio 6 ir 7 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo vidurdienio (12:00 val.) iki 6 val. vakaro. Mugės metu skirtingu laiku linksmins „Kaimo kapela“ (vad. Lynn Cox), „Žilvino“ šokių grupė (vad. Estera Bendžiūtė-Washofsky), choras „Laisvė“ (vad. Ilona Babinskienė). Karolina Stepanowsky grimuos apsilankiusius vaikučius, atvyks vaikučių ypač laukiamas klounas Čarlis. Šeštadienio vakarą (pradedant 18 val.) ypač jaukioje žemutinėje Lietuvių namų salėje koncertuos ir šokiams gros iš Denverio atvykusi nuotaikinga estradinės muzikos grupė „Kolorado vabalai“. Prieš vienerius metus žavėję JAV LB tarybos sesijos dalyvius Denverio mieste, Kolorado lietuviai šį rudenį tiesiog užbūrė Los Andželo Lietuvių dienų lankytojus. Kolorado LB apylinkės Romualdo Zablecko vadovaujamą muzikantų duetą Kalifornijos lietuviai prisimena kuo puikiausiai.

O kad „Kolorado vabalai“ surado Filadelfijos mugę, padėka Lietuvių fondo tarybos įgaliotinių komitetui. Tą patį vakarą PLC vykstant didžiajam LF pokyliui, ši organizacija nepamiršo ir už 1000 km esančio, bet savo aukomis Fondą gausiai paremiančio Rytų pakrantės lietuvių telkinio! LF tarybos nariui Laurynui Misevičiui ir įgaliotinei Daliai Jakienei artimai bendradarbiaujant, didžiausia Šiaurės Amerikos finansinė-labdaros organizacija Filadelfijos lietuviams padėką pareiškė „Kolorado vabalų“ atvykimo parama. Kviečiame visus šių apylinkių mūsų tautiečius pasidžiaugti kiekvieno ausiai malonia lietuviška estradine muzika.
 
Mugės metu vidurinėje salėje abi dienas veiks lietuviška virtuvė, kavinė su naminiais pyragais ir tortais, o troškulį bus galima numalšinti importuotu alumi iš Lietuvos bei kitais tauriais gėrimais. Virtuvei vadovaus Danutė ir Vytas Surdėnai. Bus surengtas gardžiausio krupniko konkursas. Prašome nenusiminti ir neturinčių ypatingų gabumų šio gėrimo gamybai... galėsite tapti jo ragautojais bei vertintojais!
 
Didžiojoje Lietuvių namų salėje prekiaus iš arti ir toli atvykę lietuviško maisto, muzikos, tautodailės meno, papuošalų, rūbų, knygų ir įvairių reikmenų pardavėjai. Kiekvienais metais jų skaičius didėja, gausėja ir mugės lankytojų - juk kiekvienam verta iš anksto apsirūpinti kalėdinėmis dovanomis artimiesiems. O tos dovanos gali būti įvairios. Nuo marškinėlių su užrašu „Pabučiuok mane, aš lietuvaitė!“, įvairių papuošalų iki gardaus Lietuvoje pagaminto medaus. Kaip ir anksčiau, eilės drieksis prie kepamų (skaniausių pasaulyje!) bulvinių blynų, kuriuos vieni valgys su grietine, kiti – su obuolių koše. Lietuvių organizacijų stalai telks lėšas labdarai Lietuvoje, LB registruos norinčius gauti informaciją apie vietinę lietuvių veiklą. Antrus metus pagrindinė mugės ruošos atsakomybė yra patikėta energingajai Esterai Bendžiūtei-Washofsky. Jos komandoje, neminint anksčiau jau išvardintų asmenų, darbuojasi Virgus Volertas, Vytas Bagdonavčius, Angelė Puodžiūnienė, Danutė Gedeikienė, Lisa Blanco, Gayle Stepanowsky, dr. Juozas Kasinskas, Teresė Gečienė ir kiti. Tad pirmąjį lapkričio mėnesio savaitgalį gausi mugės lankytojų minia teužpildo Lietuvių namus adresu 2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134 (pastatas yra prie pat I-95 greitkelio (Allegheny Ave. išvažiavimo – Nr. 25). Atvykusiems su kiek prastoka ar net bloga nuotaika, mugės rengėjai užtikrina jos visapusišką pagerinimą geros rūšies prekėmis, puikia menine programa, skaniu maistu ir... alučiu-šnekučiu.

  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Žmona:
– Mielasis, gal galėtum išnešti šiukšles?
Vyras, sunkiai atsidusdamas:
– Aš juk ką tik atsisėdau.
– O ką veikei prieš tai?
– Gulėjau...