Skaitomiausi

Citata

Orai

Find more about Weather in London, UK

Ji ir Jis

Tiesa.com   |   2011-02-28

Vokietijos lietuviai šventė Lietuvos nepriklausomybę

  
Vokietijos lietuviai šventė Lietuvos nepriklausomybę
© Organizatoriai
Meninę minėjimo programą pristatė Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai.

Šeštadienį, vasario 26 dieną, Hiutenfelde (Vokietija) vyko tradicinis, iš įvairių Vokietijos kraštų lietu-vius kasmet suburiantis Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. Hiutenfeldo miestelio savivaldybės salėje vykusį renginį organizavo Vokietijos lietuvių bendruomenė, Vasario 16-osios gimnazija bei Europos lietuvių kultūros centras. Į renginį iš Lietuvos atvyko Vyriausybės kancleris Deividas Matu-lionis, ūkio viceministras Daumantas Lapinskas, Kauno laisvosios ekonomikos zonos direktorius Vytautas Petružis bei Kauno rajono mero patarėjas Zigmas Kalesinskas.

="text-align: left">
„Džiaugiamės ir jaučiamės pagerbti, kad Lietuvos valdžios atstovai drauge su mumis Lietuvos Nepriklausomybę mini būtent čia, lietuviškoje salelėje Vokietijoje. Tai mums – didelis pripažinimas, veiklos bei pastangų lietuvybę išlaikyti įvertinimas,“ sakė Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos pirmininkas, Europos lietuvių kultūros centro direktorius Rimas Čuplinskas.
 
Nepriklausomybės minėjimo programa prasidėjo ankstyvą popietę lietuviškomis katalikų ir evange-likų pamaldomis, kurias laikė vyskupas Eugenijus Bartulis iš Šiaulių ir evangelikų kun. Valdas Jelis iš Hageno. Rennhofo pilyje atidaryta Europos lietuvių kultūros centro (ELKC) surengta žymaus Lie-tuvos ekspeditoriaus, tremties vietų tyrėjo Gintauto Aleknos paroda „Misija: Sibiras. Tremties pėdsakais.“ Parodą atidarė ELKC direktorius R. Čuplinkas, parodos globėjas Mindaugas Butkus, sveikinimo žodį tarė parodos autorius Gintautas Alekna. Atidarymo metu buvo demonstruojama G. Aleknos ekspedicijų metu filmuota medžiaga, lankytojai turėjo galimybę pabendrauti su autoriumi. Svečiams apžiūrėjus parodą, šventė persikėlė į Hiutenfeldo miestelio savivaldybės salę.
 
Nuskambėjus Lietuvos ir Vokietijos himnams, programą pradėjo VLB Valdybos pirmininkas A. Šiugždinis, prisimindamas kovojusius ir žuvusius kelyje į Nepriklausomybę. „Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis,“ - tylos minute pagerbti žuvusiuosius 1991 m. sausio 13-ąją kvietė pirmininkas. Vasario 16-osios gimnazistei Gretai Kvedarauskaitei atliekant E. Masytės dainą „Laisvė“ ekrane buvo rodomos Lietuvos kovos už laisvę akimirkos ir žuvusiųjų nuo-traukos.
 
Šventinę prakalbą pasakė Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis. Kancleris vokiškai kreipėsi į susirinkusius Hesseno žemės valdžios, Bergštrasės apskrities bei Lampertheimo miesto savival-dybės atstovus ir išreiškė jiems didžiulę padėką už ilgametę paramą Vasario 16-osios gimnazijai: „Jūsų parama suteikia lietuviams vaikams galimybę Vokietijoje mokytis ir įgyti išsilavinimą gimtąja kalba ir tuo įprasmina mūsų šalių draugystę ir bendradarbiavimą.“ A. Matulionis taip pat padėkojo už Vokietijos lietuvių indėlį ilgus dešimtmečius puoselėjant Vasario 16-osios vertybes – patriotiškumą, tautiškumą, laisvės troškimą, lietuvių kalbą, lietuviškus papročius, už aktyvų Lietuvos vardo užsienyje garsinimą bei už investicijų ir ekonominių šių dviejų šalių ryšių skatinimą. „Šaltojo karo metais Romuvos pilis tapo Lietuvos ambasada Vokietijoje, didelė dalis šviesuolių susiformavo bū-tent čia, Vasario 16-osios gimnazijoje. Esu įsitikinęs, kad Gimnazijos veikla padėjo ir tebepadeda užmegzti glaudesnius ryšius ne tik tarp visame pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių, bet ir tarp Vokietijos ir Lietuvos“.

Savo prakalboje kancleris apžvelgė pasaulinės ekonomikos krizės Lietuvoje sukeltas problemas ir pasidžiaugė pirmaisiais atgyjančios ekonomikos daigais – atsigauna pramonė ir vidaus vartojimas, Lietuvos eksportas auga greičiausiai visoje Europos Sąjungoje, 2010-aisiais ekonomika paaugo 1,5 proc. Kancleris viliasi, kad už kelių metų pasauliui galės prisistatyti atsigavusi, atsinaujinusi Lietuva. „Turime puikų potencialą – veiklius, kūrybingus, išsilavinusius žmones. Turime jį maksimaliai išnaudoti ir skatinti, kad galėtume džiaugtis ir pasaulyje konkuruoti savo intelektualiais produktais.“

Prakalbos pabaigoje kancleris Vasario 16-osios gimnazijai įteikė Vasario 16-osios akto faksimilę ir perdavė gimnazijos vokiečių kalbos mokytojui Ronaldui Tesnau Lietuvos Švietimo ministro padėkos raštą už nuoširdų ilgametį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą.
 
Susirinkusiuosius Nepriklausomybės proga sveikino ūkio viceministras Daumantas Lapinskas, ambasadorius Vokietijoje Mindaugas Butkus, Lietuvos garbės konsulas prof. dr. Wolfgang Freiherr von Stetten, Hesseno žemės parlamento narys Frank Sürmann ir Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Thomas Metz. Bergštrasės regiono istorinį periodinį leidinį „Geschichtsblätter Kreis Bergstraße“, kuriame aprašyta gimnazijos istorija, gimnazijai įteikė jo autorius Heinz Klee. Oficialią dalį nuotaikingu pasirodymu baigė mažiausieji minėjimo dalyviai – Hiutenfeldo šeštadieninės litua-nistinės mokyklėlės „Kiškių klubas“ nariai.
 
Meninę minėjimo programą pristatė Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai – jaunesniųjų ir vyresniųjų bei merginų tautinių šokių grupės, jaunesniųjų ir vyresniųjų mokinių orkestrai, gimnazistų vo-kalinis ansamblis. Gimnazistų repertuare – audringų ovacijų palydėti liaudies šokiai, instrumentiniai kūriniai, choro atliktos lietuviškos estrados dainos bei publiką sužavėjusi Artūro Noviko aranžuota sutartinė „Sodauto“. Gimnazistai bei meno vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai šiltai pasveikinti ir apdovanoti VLB pirmininko A. Šiugždinio.
 
Po minėjimo programos daina ir šokiu susirinkusius iki vėlaus vakaro linksmino Vokietijos lietuvių pamėgta netradicinio folkloro grupė iš Šiaulių „Kitava“, garuojančiais cepelinais pasisotinti kvietė Vasario 16-osios gimnazijos virėjos, pyragu ir kava vaišino Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos at-stovai. Renginyje apsilankė apie 400 žmonių.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai

Kiti rubrikos straipsniai

Anekdotai

Vyras išėjo į darbą, o žmona tuo metu pasikvietė tris meilužius ir linksminasi. Staiga – skambutis į duris. Žmona sukiša meilužius į maišus ir palieka koridoriuje. Įgriūna vyras. „Kas čia?“ – klausia rodydamas į maišus. „Tavo motina iš kaimo dovanų atsiuntė“, – atsako žmona. Prieina vyras prie pirmo maišo. Bum koja į jį. „Kriu kriu“, – pasigirsta iš maišo. „Kiaulė? Gerai!“ Bum į kitą. „Kukariekū!“ „Taip, gaidys.“ Bum į trečią. Tyla. Bum bum bum. Tyla. Vyras susinervina: bum bum bum bum bum. Pagaliau iš maišo pasigirsta: „Bulvės čia, bulvės...“