antradienis, rugpjūčio 4 d.
Gruodžio 18-toji - tarptautinė migrantų diena
tiesa.com
pixabay

Gruodžio 18-oji Jungtinių Tautų sprendimu paskelbta tarptautine migrantų diena. „Migrantais“ vadinami asmenys, kurie persikelia gyventi iš vienos vietos į kitą.

Gyventojų kėlimasis iš vienos valstybės į kitą yra tarpvalstybinė migracija. Žmonių iš kitų šalių atvykimas nuolat gyventi vadinamas imigracija, atvykėliai yra imigrantai. Paprastai žmonės į kitas valstybes migruoja turėdami viltį naujoje šalyje rasti geriau atlyginamą darbą, susikurti geresnes pragyvenimo sąlygas ar tiesiog ieškodami laimės, norėdami studijuoti ar kurti šeimą.

Migracija būna laikina, kai imigrantai planuoja grįžti į tėvynę, ilgalaikė, kai naujoje šalyje įsikuriama visam laikui, arba apykaitinė, kai migrantai nuolatos keliauja tarp gimtosios ir užsienio šalies. Grįžimas į tėvynę iš kitos šalies vadinamas repatriacija.

Repatriantais gali būti išeiviai, pabėgėliai, karo belaisviai. Žmonių išvykimas iš šalies visam laikui vadinamas emigracija, išvykėliai yra emigrantai. Šiomis dienomis Europa priima migracijos iššūkį – tūkstančiai žmonių plūsta į Europos valstybes, bėgdami nuo etninių konfliktų, karo, ekonominių sunkumų, politinio persekiojimo, ieškodami saugaus gyvenimo svečiose šalyse.

Tai yra priverstinė migracija. Dėl šių priežasčių migruojantys žmonės vadinami pabėgėliais. Jeigu imigrantai į šalį atvyksta neteisėtai (nelegaliai pereina sieną, slaptai atplaukia jūra) arba lieka ilgiau nei leidžiama (pasibaigus vizos terminui), jie laikomi nelegaliais imigrantais.

Vyraujant skirtingiems migracijos tipams, yra skiriamos įvairios imigrantų kategorijos: darbo migrantai, migrantai, atvykstantys šeimos susijungimo ir teisėtos veiklos pagrindais, pabėgėliai, užsieniečiai, atvykstantys studijuoti, tobulinti kvalifikaciją, mokytis, kt. Dėl migracijos vienos šalies intelektualai gali „nutekėti“ į kitą šalį – vienai šaliai tai gali būti naudinga, kitai – žalinga.

Ieškodami geriau atlyginamo darbo, iš silpnesnių šalių nemažai išvažiuoja išsimokslinusių ir kvalifikuotų specialistų, mokslininkų, studentų. Tai labai kenkia silpnesnių šalių ekonomikai, nes ilgainiui imama stokoti kvalifikuotų specialistų – „protų nutekėjimas" naudingas imigracijos šalims.

Atvykę į svetimą šalį migrantai susiduria su jiems netikėtomis situacijomis įvairiose srityse, jiems tenka integruotis visuomenėje, spręsti socialines, darbo problemas. Dėl migracijos atskiroje šalyje daugėja kitakalbių, tačiau kultūrų maišymasis daro visuomenę įvairesnę.

Informacijos srautai, transnacionaliniai migrantų tinklai ir sparti technologijos plėtra geografinius atstumus padarė lengvai įveikiamus. Dauguma pasaulio valstybių jau įsiliejo į globalios migracijos procesus, o Europos Sąjunga (ES), kaip politinė ir ekonominė bendrija, tapo vienu iš labiausiai imigrantus traukiančių pasaulio regionų. Imigrantų daugėja ir Lietuvoje.

Lietuvos valstybės politiką migracijos srityje įgyvendina Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Migracijos departamento veiklos tikslas yra užtikrinti Europos Sąjungos laisvo asmenų judėjimo principo, vizų, imigracijos, prieglobsčio, kitų užsieniečių teisinės padėties nuostatų įgyvendinimą.

2019 12 18 18:00
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt