antradienis, gegužės 26 d.
Brexit ir sveikata: viskas, ką turi žinoti Anglijoje gyvenantys lietuviai bei Lietuvoje gyvenantys JK piliečiai
tiesa.com
Pixabay.com

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad, jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, sveikatos paslaugų kompensavimo pokyčių nebus.

Pereinamuoju laikotarpiu JK taikys socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatas – tai galioja ir dabar. Pagal šias nuostatas Lietuvos piliečiai JK ir JK piliečiai Lietuvoje turės teisę į būtinąją pagalbą.

Ši pagalba (kaip ir iki šiol) galės būti suteikta Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) turintiems žmonėms. Taip pat į JK persikėlę gyventi Lietuvos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, pavyzdžiui, pensininkai, turės teisę į sveikatos priežiūrą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir JK piliečiai; į Lietuvą persikėlę gyventi JK apdraustieji turės teisę į kompensuojamąją sveikatos priežiūrą Lietuvoje.

Kur kas blogesnė padėtis bus, jeigu JK išstos iš ES be susitarimo.

Tokiu atveju JK taps trečiąja valstybe (kaip Rusija ar Jungtinės Amerikos Valstijos) ir neteks ES valstybėms narėms taikomų sveikatos sistemos teikiamų garantijų į būtinąją medicinos pagalbą bei tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą.

Ką žinoti JK gyvenantiems lietuviams?

JK išstojus iš ES be susitarimo, ten gyvenantys Lietuvos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu negalėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Tokie žmonės turėtų įgyti teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas pagal JK teisės aktus arba draustis privačiu sveikatos draudimu. 


Tuomet JK dirbantys ir socialinio draudimo įmokas ten mokantys lietuviai po „Brexito“ išsaugos savo garantijas į sveikatos paslaugas, tačiau nebegalės naudotis JK kompetentingos įstaigos išduota ESDK. Tad, atvykdami į Lietuvą, jie turės pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu.


Ką žinoti JK studijuojantiems studentams iš Lietuvos?

JK išstojus iš ES be susitarimo, jos aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai bus laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tik Lietuvoje, ES ir EEE šalyse. Tokia sąlyga galios iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Vėliau valstybės lėšomis jie draudžiami nebebus.

Privalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis nebegalios, todėl studentai, išvykę studijuoti į JK, sveikatos draudimu toje valstybėje privalės pasirūpinti patys – t. y. draustis privačiu sveikatos draudimu JK. Privalomuoju sveikatos draudimu taip pat nebus apdrausti ir studentai, įstoję į JK aukštąsias mokyklas 2019 metais po „Brexito“. 


Kas bus, jeigu „Brexito“ dieną gydysitės JK ligoninėje? 


Jeigu JK išstojimo iš ES dieną Lietuvos apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu gaus būtinosios pagalbos paslaugas JK ligoninėje, jos bus kompensuotos iki paciento išrašymo iš ligoninės dienos. Už paciento gydymą JK ligoninėje sumokės VLK. 


Ką žinoti planuojantiesiems iš JK grįžti į Lietuvą?

Iš JK į Lietuvą gyventi grįžę Lietuvos piliečiai turės deklaruoti gyvenamąją vietą, vėl tapti nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais ir dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje.

Tai reiškia, kad jie privalės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba, jei priklausys įstatymu nustatytai socialiai pažeidžiamų asmenų grupei, jie bus draudžiami valstybės lėšomis.

Ką žinoti Lietuvoje gyvenantiems JK piliečiams?

JK išstojus iš ES be susitarimo, Lietuvoje gyvenantys ar viešintys JK piliečiai negalėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSDF lėšomis. Pasisvečiuoti ar studijuoti į Lietuvą atvykę JK piliečiai turėtų pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu. 


Be to, Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys JK piliečiai po JK išstojimo iš ES prarastų galimybę gauti būtinąją medicinos pagalbą su ESDK – jie privalėtų pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu. 


JK piliečiai, kurie gyvena Lietuvoje su ES piliečių pažymomis ir jau yra įgiję teisę į Lietuvos privalomąjį sveikatos draudimą, bus sudarytos galimybės toliau dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Siekiama, kad jie neliktų be socialinės apsaugos.

Tai reiškia, kad jeigu JK pilietis dirba ir socialinio draudimo įmokas moka Lietuvoje, jo teisė į sveikatos priežiūrą nesikeis. Jis ir toliau bus apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje ir naudosis visomis jo teikiamomis garantijomis. 


Rūpimus klausimus ligonių kasoms galima pateikti info@vlk.lt arba tel. (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio 
 tel. +370 5 232 2222.

VAISTAI

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos stebi situaciją Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, kadangi ji yra kintanti.

Siekdama, kad dėl „Brexito“ nesutriktų vaistų tiekimas, ši tarnyba vykdo visus Europos Komisijos nurodymus, aktyviai bendradarbiauja su vaistų registruotojais, aiškinasi su gydytojais specialistais vaistų pakeičiamumo galimybes.

2019 03 24 08:45
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt