sekmadienis, balandžio 11 d.
Darbas ir karjera: viskas, ką reikia žinoti grįžtantiems į Lietuvą
tiesa.com
pixabay.com

Ieškodamas darbo galite kreiptis į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Informaciją apie laisvas darbo vietas galima rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt. Užimtumo tarnyba padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, ieško darbdaviams reikalingų kvalifikuotų darbuotojų, įtraukia Užimtumo tarnyboje registruotus asmenis į gyventojų užimtumo programas.

Išsamesnė informacija pateikta www.uzt.lt.


Informaciją apie Lietuvoje įsikūrusias tarptautines įmones ir darbo pasiūlymus galima rasti www.workinlithuania.lt.

Ką pirmiausia turiu atlikti grįžęs į Lietuvą?

  1. Deklaruokite savo gyvenamąją vietą – tą padaryti galite prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų portalo www.epaslaugos.lt arba nuvykę į savivaldybę ar seniūniją, kurioje gyvenate. 
  
  2. Pasirūpinkite privalomuoju sveikatos draudimu – jeigu grįžę iš užsienio kurį laiką nedirbate ir nesate draudžiamas valstybės lėšomis, sumokėkite nustatytas privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 
  
  3. Pasirinkite gydymo įstaigą ir joje prisiregistruokite, prieš registruodamiesi įsitikinkite, kad pasirinkta gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo. 


DARBAS IR DARBO PAIEŠKA LIETUVOJE


Informaciją apie laisvas darbo vietas galima rasti Užimtumo tarnybos svetainėje www.uzt.lt.

Užimtumo tarnyba padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, ieško darbdaviams reikalingų kvalifikuotų darbuotojų, įtraukia Užimtumo tarnyboje registruotus asmenis į gyventojų užimtumo programas. Išsamesnė informacija pateikta www.uzt.lt. 


Kiti darbo paieškos portalai: www.cvonline.lt, www.cv.lt, www.cvmarket.lt, www.cvbankas.lt.


Informaciją apie Lietuvoje įsikūrusias tarptautines įmones ir darbo pasiūlymus galima rasti 
www.workinlithuania.lt .


Programa „Work in Lithuania“ yra tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūros VšĮ „Investuok Lietuvoje“ iniciatyva, kurios tikslas – skatinti užsienyje gyvenančius specialistus karjeros siekti Lietuvoje ir inicijuoti pokyčius, leisiančius Lietuvai sėkmingai konkuruoti dėl talentų globaliu mastu.

Programoje dalyvauja daugiau nei 100 tarptautinių bendrovių, kurios portale viešina aukštos kvalifikacijos darbo skelbimus, o organizuodamos darbo pokalbius ar įdarbinimo procesą atsižvelgia į tai, kad kandidatai šiuo metu gyvena užsienyje. 


Kokiomis Užimtumo tarnybos paslaugomis galėsiu pasinaudoti grįžęs ir ieškodamas darbo?

Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais ir prireikus skiria finansinę paramą profesijai įgyti, darbo įgūdžiams tobulinti ar naujoms darbo vietoms steigti.

Registruodamiesi Užimtumo tarnyboje, turite pateikti šiuos dokumentus:

  1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą); 
  
  2. išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. (
Jeigu kvalifikaciją įgijote JK, reikalingi dokumentų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu)).

JK įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (www.skvc), užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertinimą – Lietuvos mokslo taryba (www.lmt.lt).


Užimtumo tarnyba teikia šias darbo rinkos paslaugas: 
 laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų registravimas; 
 informavimas; 
 konsultavimas; 
 įsidarbinimo galimybių vertinimas; 
 tarpininkavimas įdarbinant; 
 individualios užimtumo veiklos planavimas.

Užimtumo tarnybos įgyvendinamos užimtumo rėmimo priemonės: 


1. aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: parama mokymuisi (profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotė, 
neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas); 
 parama judumui; 
 remiamasis įdarbinimas (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas); 
 parama darbo vietoms steigti (darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas, vietinių užimtumo iniciatyvų 
projektų įgyvendinimas, savarankiško užimtumo rėmimas); 


2. užimtumo didinimo programos. Daugiau informacijos rasite: EURES Lietuva eures@uzt.lt www.uzt.lt/eures Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos info@uzt.lt
www.uzt.lt

Esu Lietuvos pilietis, iki „Brexito“ JK įgijęs (gydytojo / bendrosios praktikos slaugytojo / akušerio / odontologo / vaistininko / veterinarijos gydytojo / architekto) profesinę kvalifikaciją ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti pagal vieną iš minėtų profesijų. Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Jeigu profesinę kvalifikaciją (gydytojo / bendrosios praktikos slaugytojo / akušerio / odontologo/ vaistininko/ veterinarijos gydytojo / architekto) įgijote iki „Brexito“ arba ne vėliau kaip per vienus metus nuo JK išstojimo iš ES dienos , jums bus taikomas automatinio pripažinimo principas ir po „Brexit“ , kadangi profesinę kvalifikaciją esate įgijęs tuo metu, kai JK dar buvo ES valstybė narė, ir šių profesijų rengimo reikalavimai buvo suderinti visose ES valstybėse narėse. Daugiau informacijos rasite „Versli Lietuva“ puslapyje.

https://www.verslilietuva.lt/verslauk/reglamentuojamos-profesijos/automatinio-profesines-kvalifikacijos-pripazinimo-principas/

Esu Lietuvos pilietis, po „Brexito“ JK įgijęs (gydytojo / bendrosios praktikos slaugytojo / akušerio / odontologo / vaistininko / veterinarijos gydytojo / architekto) profesinę kvalifikaciją ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti pagal vieną iš minėtų profesijų. Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Po „Brexito“ JK tampa trečiąja šalimi, todėl automatinio pripažinimo principas šiuo atveju nebus taikomas, nes nebegalioja ES teisės aktai ir minėtų profesijų rengimo reikalavimai JK jau nėra derinami su ES valstybių narių rengimo reikalavimais.

Taigi asmenų, įgijusių minėtas profesines kvalifikacijas JK po „Brexit“ ir siekiančių įsidarbinti Lietuvoje, profesinių kvalifikacijų pripažinimas bus vykdomas kaip ir piliečiams, įgijusiems minėtas profesines kvalifikacijas trečiosiose valstybėse.

Minėtų profesinių kvalifikacijų pripažinimą vykdo Lietuvos kompetentingos institucijos, vadovaudamosi Vyriausybės nutarimu „Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.406468).

Kompetentingas institucijas ir konkrečius kontaktus pagal atitinkamas reglamentuojamas profesijas rasite čia:  https://www.verslilietuva.lt/verslauk/reglamentuojamos-profesijos/reglamentuojamu-profesiju-sarasas/

Tačiau jeigu profesinę kvalifikaciją (gydytojo / bendrosios praktikos slaugytojo / akušerio / odontologo / vaistininko / veterinarijos gydytojo / architekto ) įgijote po „Brexit, bet ne vėliau kaip per vienus metus nuo JK išstojimo iš ES dienos, jums bus taikomas automatinio pripažinimo principas ir po „Brexit“ , kadangi profesinę kvalifikaciją esate įgijęs tuo metu, kai JK dar buvo ES valstybe nare, ir šių profesijų rengimo reikalavimai buvo suderinti visose ES valstybėse narėse.

Esu Lietuvos pilietis, įgijęs JK kitą profesinę kvalifikaciją (nei prieš tai išvardytos), ir noriu grįžti į Lietuvą bei dirbti. Ar mano profesinei kvalifikacijai, įgytai JK ir pagal kurią ketinu dirbti Lietuvoje, reikalingas pripažinimas? Kaip bus pripažįstama mano profesinė kvalifikacija?

Ar jūsų profesija Lietuvoje yra reglamentuojama, galite pasitikrinti pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/reglamentuojamos-profesijos/reglamentuojamu-profesiju-sarasas/.

Jeigu jūsų profesija yra reglamentuojama, turite kreiptis į Lietuvos kompetentingas institucijas dėl jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Kompetentingas institucijas ir konkrečius kontaktus pagal atitinkamas reglamentuojamas profesijas rasite čia: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/reglamentuojamos-profesijos/reglamentuojamu-profesiju-sarasas/.

Kur rasti paklausių profesijų sąrašą?

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje http://uzt.lt/darbo-rinka/paklausios-profesijos/ pateikiami darbo rinkoje paklausių profesijų ir specialybių dešimtukai.

Norint peržiūrėti darbo rinkoje paklausias profesijas šį mėnesį dominančioje apskrityje, reikia pasirinkti apskrities pavadinimą. Laisvas darbo vietas darbo ieškantys asmenys gali rinktis pagal vietovę ir profesijų grupes.

Taip pat darbo pasiūlymai išskiriami moksleiviams, studentams ir atsargos kariams. Kiekvieną mėnesį informacija apie besikeičiančią darbo rinką yra atnaujinama.

Esu JK pilietis, gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje. Ar turiu ir toliau čia dirbti, kad išsaugočiau savo teises?

Jei įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu bus taikomi ES teisės aktai, reglamentuojantys laisvą darbuotojų judėjimą. 


Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, turės įsigalioti šiuo metu rengiami įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kurie reglamentuos JK piliečių ir jų šeimos narių, tiek gyvenančių Lietuvoje, tiek atvykstančių į Lietuvą po „Brexito“, teisinę padėtį.

Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, leidimai laikinai gyventi Lietuvoje bus išduodami JK piliečiams, dirbantiems arba įdarbinamiems pagal darbo sutartį, užsiimantiems verslu ar kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (savarankiška veikla, kuria verčiantis siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, įskaitant savarankiškos kūrybos, profesinę, sporto, atlikėjo veiklas).

Pažymėtina, kad JK pilietis galėtų atvykti kartu su šeima. Nurodyto įstatymo pakeitimo projekte siūloma numatyti 9 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, per kurį JK piliečiai galės kreiptis dėl dokumentų, suteikiančių teisę gyventi Lietuvoje, nemokamo pakeitimo. Laikotarpis bus pradėtas skaičiuoti nuo JK išstojimo iš ES dienos. 


Esu JK pilietis. Gyvenu ir dirbu Lietuvoje kaip Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys. Ar aš galiu likti gyventi ir dirbti Lietuvoje po „Brexito“ ?

Jei įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo toliau bus taikomi ES teisės aktai, reglamentuojantys laisvą darbuotojų judėjimą.

Todėl galėsite likti gyventi ir dirbti Lietuvoje tokiomis pat sąlygomis, kaip ir iki „Brexito“. Dėl asmenų judėjimo nuo 2021 m. JK ir ES tarsis ateities santykių kontekste. 
 Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, Lietuvos Respublikos piliečio šeimos nariai, turintys

JK pilietybę, po „Brexito“ galės likti gyventi ir dirbti Lietuvoje, bet turės kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo. Iš Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narių, kurie gyvena Lietuvoje šeimos susijungimo pagrindu, nereikalaujama turėti leidimo dirbti.

Pažymime, kad bus siūloma numatyti 9 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, per kurį JK piliečiai galės kreiptis dėl dokumentų, suteikiančių teisę gyventi Lietuvoje, nemokamo pakeitimo. Laikotarpis bus pradėtas skaičiuoti nuo JK išstojimo iš ES dienos. 


Daugiau informacijos JK piliečiams:


https://vrm.lrv.lt/en/brexit-updated-2019-02-18

https://www.migracija.lt/index.php?-310651476

VERSLO KŪRIMAS LIETUVOJE

Lietuvoje kaip niekada ekonominė aplinka yra palanki verslui kurtis ir plėstis – naujų įmonių skaičius šalyje kasmet auga, tad darbo vietą galima susikurti ir pačiam. Planuojant kurti verslą gali kilti aibė klausimų, pradedant nuo to, kokią verslo formą pasirinkti, baigiant papildomais finansavimo šaltiniais.

Verslo forma. Lietuvoje savarankišką veiklą galima vykdyti pagal individualią veiklą arba steigiant juridinę formą. Svarbiausias kriterijus besikuriantiems verslininkams išlieka sumokami mokesčiai. Lietuvoje visas verslo formas galima įsteigti ir elektroniniu būdu. Daugiau informacijos apie verslo formas ir verslo steigimo procedūras galima rasti VšĮ „Versli Lietuva“ tinklalapyje.

Finansavimo šaltiniai. Retu atveju verslui finansuoti pakanka nuosavų asmeninių lėšų, tačiau pradedantiesiems verslą finansinę pagalbos ranką Lietuvoje tiesia daugybė institucijų – nuo „Invegos“, galinčios suteikti lengvatines paskolas pagal ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, Užimtumo tarnybos, Žemės ūkio ministerijos iki savivaldybių paramos ir rizikos, privataus kapitalo fondų.

Bendradarbystės erdvės. Lietuvos didžiuosiuose miestuose veikia beveik 30 bendradarbystės erdvių, o VšĮ „Versli Lietuva“ jau nuo 2016 m. steigia bendradarbystės centrus „Spiečius“ mažesniuose miestuose – Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje ir Klaipėdoje. Planuojama, kad 2019 m. duris atvers dar 2 dvi netradicinės darbo erdvės skirtinguose Lietuvos regionuose. Šiuose centruose verslininkams nemokamai suteikiamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos konsultacijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir kiti renginiai.

Konsultacijos ir atmintinės. VšĮ „Versli Lietuva“ konsultantai regionuose teikia nemokamas konsultacijas įmonių steigimo ir kitais verslo pradžios klausimais. Konsultacijų spektras platus – nuo juridinės formos pasirinkimo iki buhalterinės apskaitos ar komercinio pasiūlymo parengimo. Be to, VšĮ „Versli Lietuva“ tinklalapyje galima rasti naudingų pradedančiajam verslininkui elektroninių atmintinių apie šalyje galiojančius reikalavimus skirtingoms verslo sritims, pvz., restorano ar kavinės steigimui, kosmetikos gamybai, krovinių vežimui, maisto produktų gamybai, apgyvendinimo paslaugų teikimui ir t. t.

2019 03 23 15:45
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt