trečiadienis, spalio 5 d.
Po „Brexito“ keičiasi siuntų deklaravimo tvarka, brangsta pašto paslaugos
Alfa.lt

2021 m. sausio 1 d. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui po Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) pradėjo galioti nauji tarp ES ir JK pasiekti susitarimai. JK tapo trečiąja šalimi, todėl pasikeitė ir siuntų siuntimo taisyklės bei paslaugų tarifai. Išimtis – Šiaurės Airija, kurioje lieka iki šiol galiojanti siuntimo tvarka.

JK yra viena populiariausių krypčių, į kurią ir iš kurios įvairias siuntas ar pirkinius, įsigytus e. parduotuvėse, siunčia lietuviai.

Lietuvos paštas informuoja, kad dėl COVID-19 situacijos JK siuntos tiek į JK, tiek iš jos juda, tačiau gali reikšmingai vėluoti. Atsižvelgiant, kad dėl „Brexit“ prisideda įvairios muitinės procedūros, pereinamuoju laikotarpiu siuntos gali keliauti ilgiau ir dėl šios priežasties.

Taip pat perspėjama ir dėl galimų procesų nesklandumų – dėl pastaruoju metu priimtų naujų ES ir JK prekybos susitarimų, kurių įgyvendinimui iš anksto ruoštasi nebuvo, šių metų pradžioje bus atliekami reikalingi pakeitimai tiek muitinių, tiek paštų sistemose.

Tampa privalomas siuntų deklaravimas

Lietuvos paštas informuoja, kad nuo sausio 1 d. siunčiant į JK laikinai, kol bus atlikti būtini sisteminiai pakeitimai, susiję su reikalavimais, liečiančiais Šiaurės Airiją, siunčiant siuntas į bet kurią JK dalį, taikoma bendra siuntimo į trečiąsias šalis tvarka, išskyrus reikalavimą Šiaurės Airijai standartinės muitinės deklaracijos forminimui.

Siunčiant daiktus ar prekes, reikės pildyti pašto muitinės deklaraciją. Jeigu bus siunčiama rašytinė korespondencija, pavyzdžiui, laiškai, dokumentai, deklaracijos pildyti nereikės.

Siunčiant daiktus reikės pildyti muitinės deklaraciją CN 22, kai siunčiami smulkūs daiktai (iki 2 kg), kurių bendra vertė neviršija 360 Eur, arba CN 23 deklaraciją, kai siunčiamų daiktų vertė viršija 360 Eur.

Jeigu siuntos vertė viršys 1000 Eur ir jeigu prekėms bus taikomi tam tikri draudimai ar apribojimai, vien pašto muitinės deklaracijos nepakaks – papildomai reikės įforminti ir standartinę eksporto deklaraciją.

Lietuvos paštas teigia, kad už siuntėjus sutvarkys muitinės procedūras, tačiau siuntėjams reikės tinkamai užpildyti pašto dokumentų formas, o paprašius – pateikti ir kitus reikiamus dokumentus.

Lietuvos pašto savitarnos svetainėje formuojant siuntą į JK, sistema automatiškai pasiūlys užpildyti tinkamą deklaracijos formą (išskyrus standartinę eksporto deklaraciją – ją įforminti gali pašto deklarantai, paslauga užsakoma tik pašto skyriuje), padės išvengti pildymo klaidų.

Jei klientas siųsdamas daiktus į trečiąsias šalis nebus internetu užpildęs reikiamos pašto muitinės deklaracijos formos, pašto skyriuje turės pildyti popierinę jos formą, o pašto darbuotojas privalės duomenis suvesti į sistemą. Papildomas procesas pailgins aptarnavimo laiką, todėl klientų prašoma formuoti siuntas internetu.

Pagal Pasaulinės pašto sąjungos reikalavimus, nuo 2021 m. sausio 1 d. tarp paštų keitimasis elektroniniais pašto muitinės deklaracijų duomenimis tampa visuotinai privalomas.

Suformavus siuntą internetu, ją liks atnešti į artimiausią pašto skyrių ir palikti tam skirtoje savitarnos zonoje – tokiems klientams nereikės stovėti bendroje eilėje.

Pašto muitinės deklaracijas Lietuvos paštas rekomenduoja pildyti kuo išsamiau, smulkiai aprašant kiekvieną daiktą – pateikti ne bendro pobūdžio informaciją, o detalesnę. Taip pat įspėjama, kad procesas bus greitesnis, jei deklaracija bus užpildyta anglų kalba.

Įsigalios nauji siuntimo tarifai

Iki šiol siunčiant korespondencijos siuntas iki 500 g ar siuntas su daiktais iki 2 kg, buvo taikomi ES tarifai, o pašto siuntinių, sunkesnių nei 10 kg, siuntimas apmokestinamas 21 proc. PVM.

Po JK išstojimo iš ES siuntų iki 2 kg siuntimui bus taikomi trečiųjų šalių siuntimo tarifai, o sunkesniems nei 10 kg pašto siuntiniams bus apskaičiuojamas PVM.

EORI kodą (Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas) reikės pateikti deklaruojant tiek privačių, tiek verslo klientų į JK siunčiamas siuntas, kurioms yra privalomas standartinės muitinės deklaracijos forminimas (siuntos, kurių vertė didesnė nei 1000 Eur, ar siunčiamiems daiktams taikomi tam tikri draudimai ar apribojimai).

Šiuo kodu reikėtų pasirūpinti net ir tiems, kurie turi JK suteiktus galiojančius EORI kodus – JK išstojus iš ES, jie nebegalios.

Kas keisis gaunant siuntas iš JK (išskyrus Šiaurės Airiją)?

Nuo sausio 1 d. visos iš JK atkeliaujančios siuntos, kuriose siunčiamos prekės ar daiktai, turės būti deklaruojamos muitinei.

Iki 2021 m. liepos 1 d. siuntos, kurių vertė neviršys 1000 Eur ir jose nebus siunčiami draudžiami arba ribojami daiktai (išskyrus tas, kurių vertė neviršys 22 Eur), galės būti deklaruojamos su CN 22 arba CN 23 pašto muitinės deklaracijomis. Siuntos vertei viršijus 1000 Eur, ji bus deklaruojama įforminant standartinę muitinės deklaraciją.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. standartinės importo deklaracijos pateikimas bus privalomas visoms iš ne ES šalių, tarp jų ir iš JK, siuntose atgabentoms prekėms.

Visas iš trečiųjų šalių atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė nei 1000 Eur, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Lietuvos paštas, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko. Lietuvos paštas taip pat gali tarpininkauti ir įforminant standartinę importo deklaraciją.

Įprasta tvarka Lietuvos paštas gavėjui SMS žinute ar laišku praneš apie iš ne ES šalies atkeliaujančią ir ruošiamą deklaruoti muitinei siuntą; jeigu reikės, paprašys pateikti reikiamus dokumentus ir informaciją, toliau pasirūpins visais deklaravimo formalumais.

Prekėms, kurios nėra importo mokesčių lengvatų objektas, bus taikomi importo muitai ir skaičiuojamas importo PVM bei akcizas.

Iki 2021 m. liepos 1 d. iš JK atsiųstos pašto siuntos, išskyrus tas, kurių vertė mažesnė nei 22 Eur, bus apmokestinamos importo PVM. Jei prekių vertė viršys 150 Eur, prie importo PVM dar gali prisidėti ir importo muitas, tiesiogiai priklausantis nuo siunčiamų prekių pobūdžio ir prekių kilmės šalies.

Iš JK į Lietuvą atsiųstos siuntos su dovanomis (privataus asmens siunčiamos kitam privačiam asmeniui be jokio atlygio) bus apmokestintos importo PVM, jeigu jų vertė viršys 45 Eur, kartu su importo muitu (kai taikytinas), jei prekių vertė viršys 150 Eur.

Pagal paskutinį JK ir ES prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, visoms importuojamoms prekėms tokiu atveju, jeigu jos kilusios iš JK ir ES, bus taikoma „nulinė“ muito tarifo norma. Atsižvelgiant į tai, importo metu siuntos gavėjo gali būti paprašyta pateikti įrodymus dėl importuojamų prekių kilmės.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje ES įsigaliojus PVM lengvatos panaikinimui mažavertėms siuntoms iš trečiųjų šalių, importo PVM bus apmokestinamos ir siuntos, kurių vertė bus iki 22 Eur.

Muito, PVM ir akcizo mokesčių apskaičiavimas yra siuntos deklaravimo muitinei proceso dalis – jeigu gavėjas tai darys per Lietuvos paštą, už viską kartu susimokėti bus galima atsiimant siuntą.

Kaip ir siunčiant, taip ir gaunant EORI kodą reikės pateikti deklaruojant siuntas, kurioms yra privalomas standartinės muitinės deklaracijos forminimas. 

2021 01 08 08:44
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt