penktadienis, gegužės 29 d.
Priimti įstatymų pakeitimai padės reglamentuoti JK ir Lietuvos piliečių teisinę padėtį po „Brexit“
tiesa.com
pixabay.com

Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo, Sveikatos draudimo, Pelno mokesčio įstatymų ir kitų lydimųjų teisės aktų pakeitimus (projektui Nr. XIIIP-3295(2), Nr. XIIIP-3296(2), Nr. XIIIP-3297(2), kurie parengti siekiant reglamentuoti Jungtinės Karalystės (JK) ir Lietuvos piliečių teisinę padėtį po JK išstojimo iš ES dienos be susitarimo. Jei JK išstos iš ES, jos piliečiai, šiuo metu esantys ES piliečiai, taps trečiosios šalies piliečiais.

Priimtomis pataisomis nuspręsta, kad asmenys, kurie iki JK išstojimo iš ES dienos buvo komandiruoti iš šios valstybės į Lietuvos Respubliką ir kuriems buvo nustatyta JK taikytina teisė, išlaikys savo statusą iki nustatyto komandiravimo termino pabaigos. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimais siekiama JK piliečiams, kurie iki šios šalies išstojimo iš ES datos buvo įgiję teisę gyventi Lietuvoje, sudaryti kiek įmanoma palankesnes sąlygas Lietuvoje gauti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) apsaugą, o Lietuvos gyventojams, studijuojantiems JK aukštosiose mokyklose, pereinamuoju laikotarpiu užtikrinti PSD valstybės lėšomis.

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo pakeitimais nutarta ne vėliau kaip per vienus metus nuo išstojimo dienos („Brexit“) JK įgytoms reglamentuojamoms profesinėms kvalifikacijoms, kurioms nustatyti būtiniausi rengimo reikalavimai (gydytojams, odontologams, bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams, vaistininkams, veterinarijos gydytojams, architektams), ir po „Brexit“ taikyti automatinio pripažinimo principą. JK įgytos profesinės kvalifikacijos nuo išstojimo iš ES dienos pagal ES teisę bus laikomos trečiosios šalies profesinėmis kvalifikacijomis.

Pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu taip pat bus tęsiamas Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Rinkliavų, Labdaros ir paramos, Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms. Naujas Mokslo ir studijų įstatymo reglamentavimas padės pasirengti JK išstojimui iš ES bei užtikrins vienodas sąlygas Jungtinės Karalystės piliečiams ir Europos Sąjungos piliečiams dėl valstybės finansuojamų studijų, studijų kainos kompensavimo ir paramos skyrimo studentams.

Priimtos naujos nuostatos įsigalios JK išstojimo iš ES dieną.

2019 04 11 12:00
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt