antradienis, rugsėjo 27 d.
„Antivakseriai“ turi savo ganytoją: skandalingai pagarsėjęs pranciškonas surado naują nišą – pamokslus apie vakcinacijos blogį
Alfa.lt
Facebook
Paulius Vaineikis, prisidengdamas savo vienuolio statusu, skleidžia melus.

Neapykantos kalbomis garsėjantis pranciškonas vienuolis Paulius Vaineikis ragina Lietuvos gyventojus boikotuoti vakcinaciją ir meluoja, kad skiepai nuo COVID-19 yra mirtinai pavojingi.

Į svaičiojimus, kad vaikus ir jaunimą paskiepiję tėvai regės masines kapavietes ar kad mažiausiai vienas vaikas po COVID skiepo jau yra palaidotas, katalikų dvasininko viršininkai Lietuvoje niekaip nereaguoja.

P. Vaineikis savo feisbuko paskyroje agituoja priešintis šalyje vykdomai vakcinacijai nuo COVID-19 ligos: „Mieli Lietuvos tėvai, mokytojai, gydytojai, sveiko proto žmonės! Priešinkitės šiai masinei valdžios BEPROTYBEI! Jus ir jūsų vaikus gina tarptautinė žmogaus teisė ir Lietuvos Konstitucija! Ignoruokite ANTIKONSTITUCINĮ “galimybių pasą„! Neleiskit skiepyti vaikų ir jaunimo, jeigu nenorit regėti masinių jų kapaviečių! Savo akimis regėjau tėvus kurie laidojo savo vaiką po “nekalto„ reklamuoto covid-19 skiepo.“ (Kalba netaisyta, Alfa.lt)

Pranciškonas kviečia jungtis į „visuotinį maldos ir atgailos frontą“: „Kas galit prieikit išpažinties, bent Sekmadieniais dalyvaukite šv. Mišiose ir priimkite Komuniją! Tie kurie galite kasdien melskitės rožinį, prašykit, kad jūsų klebonai, kunigai bent valandai išstatytų Švč. Sakramentą Adoracijai! Kas galite pasninkaukite! Mes kovojam nebe su “kūnu ir krauju, bet su šėtonu – kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.“

Kodėl tyli Bažnyčios hierarchai?

Į P. Vaineikio feisbuke paskleistas melagienas reagavo Seimo narys Andrius Navickas.

Savo feisbuko paskyroje politikas iškėlė nepatogių klausimų Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos vadovybei ir katalikų hierarchams. Politiko ir atviro kataliko viešai užduoti klausimai kol kas lieka neatsakyti.

„Pranciškono Pauliaus Vaineikio vieši pasisakymai, regis, nebeturėtų stebinti. Tačiau ar tikrai tyla šiuo atveju yra išmintingiausia reakcija? Rašau ne kaip politikas, bet kaip Katalikų Bažnyčios narys. Suprantu, kad broliui Pauliui esu žmogus, kuris pardavė protą ir širdį Sorošui, tačiau Bažnyčią subūrė Kristus, o ne Vaineikis ar Sinica“, – feisbuke rašo A. Navickas.

Politikas kreipėsi į Telšių vyskupą ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kuriją: „Neabejoju, jog suprantate, kad kunigas, kuris nėra niekaip suspenduotas, viešai skelbiantis raginimą nesiskiepyti, nes tai numarins, didžiosios dalies jį klausančių žmonių įsitikinimu, skelbia Bažnyčios mokymą? Ar tikrai Paulius Vaineikis išsako ortodoksalią Bažnyčios poziciją? Ar Lietuvos mažesnieji broliai ir Telšių vyskupija dar ketina likti vienybėje su Šventuoju Sostu, jei pritaria pozicijai, kad popiežius Pranciškus, skatindamas žmones skiepytis, linki jiems pražūties ir vykdo Sorošo ar jo bendrų planą? Ar tikrai Telšių vyskupijoje yra gausiai laidojami nuo skiepų mirę žmonės? Jei taip, tai kodėl vyskupas ar provincijolas viešai apie tai nepaskelbė? Ne gi ir Jūs esate kieno nors papirkti? Ar informavote apie tai nuncijų, kad jis praneštų popiežiui, kuris, jei Vaineikis sako tiesą, yra suklaidintas?“

Seimo narys klausia: „Jei Paulius Vaineikis meluoja apie jam žinomas gausias mirtis nuo skiepų, ar viešai meluojantis kunigas neužsitraukia automatinės ekskomunikos? Ar toks kunigas ir vienuolis neturi būti suspenduotas?“

„Visi žinome, kad niekas negali tuo pat metu sakyti tiesą ir meluoti (tik Šriodingerio katinas tikėtinai yra miręs ir gyvas vienu metu), todėl arba Vaineikis teisus ir popiežius, kardinolas emeritas Bačkis ir daugelis kitų meluoja, arba jis viešai ir sąmoningai meluoja ir vyskupo, kurio vyskupijoje jis tarnauja, bei provincijolo tyla yra prisijungimas prie šio melo“, – svarsto A. Navickas.

Popiežius ragina skiepytis

Alfa.lt primena, jog katalikų popiežius Pranciškus šių metų rugpjūčio 18 d. nedviprasmiškai paragino tikinčiuosius skiepytis. „Jei myli artimą, pasiskiepyk!“ – agitavo Pranciškus.

Kaip pranešė Vatikano žinių agentūra „Vatican News“, popiežius prisijungė prie Bažnyčios Lotynų Amerikoje kampanijos, kuria katalikai raginami skiepytis nuo COVID-19. Į žemyno tikinčiuosius kreipėsi keli didelį autoritetą turintys hierarchai. Kartu buvo perduotas ir popiežiaus raginimas skiepytis, nes vakcina – tai pagrindinis ir kartu paprasčiausias būdas šiais laikais padėti sau ir kitiems žmonėms.

„Broliškai prisijungiu prie šios vilties ir tikėjimo geresne ateitimi žinios, – sakė Pranciškus. – Dievo ir daugelio žmonių dėka šiandien turime vakcinas, apsaugančias mus nuo COVID-19. Jos teikia vilties, kad pandemija bus įveikta. Reikia, kad vakcinos būtų visiems pasiekiamos ir kad visi bendradarbiautų.“

Popiežiaus teigimu, skiepydamiesi kompetentingų institucijų licencijuotomis vakcinomis žmonės liudija meilę artimui. „Meilę artimui liudijame ir padėdami kitiems tai padaryti. Tai meilė sau patiems, meilė savo šeimai ir draugams, meilė visiems žmonėms“, – sakė Pranciškus.

Jis priminė savo oficialias enciklikas „Laudato si“ ir „Fratelli tutti“, kuriose rašė, kad artimo meilė turi pasiekti ir socialinio bei politinio gyvenimo sferas, kad mažais gestais visi turime prisidėti prie to, kad visuomenės gyvenimas būtų geresnis.

Enciklika yra popiežiaus kreipimasis į pasaulio katalikus. Enciklika išreiškia oficialų Romos katalikų bažnyčios požiūrį į aktualius dalykus. Originalas rašomas lotynų kalba ir pavadinamas žodžiais, kuriais prasideda.

„Skiepijimasis yra paprastas, bet labai prasmingas būdas skatinti bendrąjį gėrį ir rūpintis vieni kitais, ypač pažeidžiamiausiais. Meldžiu Dievą, kad kiekvienas prisidėtų savo maža smiltele, savo mažu meilės gestu. Kad ir koks mažas jis būtų, meilė visada yra didelė. Prisidėkite mažais gestais prie geresnės ateities“, – sakė popiežius, ragindamas kuo greičiau pasiskiepyti.

Išgarsėjo neapykantos kalbomis

Mažai žinomas pranciškonas P. Vaineikis Lietuvoje išgarsėjo, kai pernai gruodį Kretingoje LGBTQ asmenis viešai vadino „iškrypėliais“ ir „elgebetešnikais“.

Mišiose, kurias buvo pakviesti stebėti Kretingos Pranciškonų gimnazijos moksleiviai, vienuolis kalbėjo apie susimokiusį šėtoną, iškrypėlius ir bandymą įsiveržti į mokyklas mokyti amoralių dalykų.

Po viešojoje erdvėje kilusio skandalo ugdymo įstaigos vadovas informavo gimnazijos moksleivių tėvus, kad P. Vaineikis nebeis kapeliono pareigų gimnazijoje. Direktorius teigė, kad P. Vaineikio pareiškimai „neišreiškia Pranciškonų gimnazijos misijos, vizijos ir tikslų“.

Dėl netinkamos retorikos netekęs pareigų gimnazijoje P. Vaineikis iš žmogaus teisių ir seksualinių mažumų ėmė tyčiotis per katalikišką „Marijos radiją“. Šis radijas transliuoja pranciškono pamokslų įrašus bei kviečia į kitas radijo laidas. Jose P. Vaineikis kaskart užsipuola ES, Lietuvos politikus ir seksualines mažumas.

Birželio 15 d. pranciškonas organizavo saviveiklines šėtono išvarymo apeigas su Švč. Sakramentu prie Seimo rūmų. Vėliau radijuje išplūdo „demonų apsėstus“ Seimą, ministrus, ES, žiniasklaidą ir jį kritikavusius katalikų intelektualus.

Nuo vienuolio kliūva ir nuosaikesniems Lietuvos dvasininkams bei popiežiams. P. Vaineikis perspėjo, kad aukštieji hierarchai gali pridaryti kvailysčių ir pražudyti Bažnyčios laivą.

Portalas Alfa.lt P. Vaineikio viešus pasisakymus apie skiepų nuo COVID-19 mirtiną poveikį ir masines kapavietes paprašė pakomentuoti Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministrą Algį Malakauskį, provincijos sekretorių Andrių Nenėną ir sekretoriaus pavaduotoją, komunikacijos koordinatore Violetą Osteikienę.

Atsakymų redakcija iki šiol nesulaikė. Nesitikime papildyti.

2021 09 03 18:57
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt