antradienis, rugpjūčio 4 d.
Išeiviais rūpinsis URM
tiesa.com

Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusprendus reorganizuoti Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą (TMID) ir panaikinti Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacinį centrą, Užsienio reikalų ministerija (URM) nuo 2010 m. sausio 1 dienos perima ryšių su užsienio lietuviais palaikymo funkcijas.

URM pradės veikti Užsienio lietuvių departamentas, kuris rūpinsis ryšiais su užsienio lietuvių bendruomenėmis, neformaliuoju lituanistiniu švietimu užsienyje. Naujasis ministerijos padalinys sieks skatinti užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje, naujųjų lietuvių išeivijos organizacijų kūrimąsi, – rašoma URM pranešime spaudai.

Ministerija taip pat skatins specializuotų lietuvių diasporos socialinių tinklų plėtrą, konsultuos užsienio lietuvius grįžimo į Tėvynę bei integracijos į Lietuvos politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą klausimais.

Kaip rašome URM pranešime spaudai, URM taip pat pavesta parengti ir išvystyti Globalios Lietuvos strategiją, kuri numatys konkrečias priemones, padėsiančias aktyviau įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos valstybės politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą bei palaikyti ryšius su Tėvyne.

Užsienio lietuvių departamentui vadovaus į diplomatinę tarnybą sugrįžęs buvęs TMID generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius. Departamente dirbs diplomatai ir dalis buvusių TMID darbuotojų.

Planuojama, kad departamentas reguliariai inicijuos išeivijos tyrimus, kuriais bus siekiama nustatyti užsienio lietuvių poreikius. Bus kaupiama, analizuojama ir sisteminama informacija apie užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų veiklą, teikiama pagalba parenkant specialistus ir organizuojant metodinę paramą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigoms.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 dienos nutarimu panaikinus TMID, užsienio lietuvių reikalų koordinavimo funkcijos perduotos Užsienio reikalų ministerijai, tautinių mažumų klausimų koordinavimas - Kultūros ministerijai, užsienio lietuvių ir tautinių mažumų švietimo reikalai - Švietimo ir mokslo ministerijai , – minima pranešime spaudai.

2010 01 03 11:05
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt