sekmadienis, vasario 28 d.
Lietuva dalyvaus perkeliant prieglobsčio ieškančius vaikus iš Graikijos
Alfa.lt

Graikijai patiriant didelius iššūkius prieglobsčio srityje Lietuva jungiasi į nelydimų nepilnamečių perkėlimo iš Graikijos iniciatyvą. Šio mėnesio pabaigoje į Lietuvą bus perkelti du vaikai iš Afganistano, kurie bus apgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje.

Tiksli perkėlimo data vis dar nėra žinoma, ji paaiškės, kai Lietuva įvertins iš Graikijos gautas oficialias dviejų perkeliamų nepilnamečių bylas, bei suderins logistinius ir kitus praktinio perkėlimo aspektus. Tačiau jau liepos mėnesio pabaigoje vaikai turėtų būti Lietuvoje.

Vaikai bus apgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, Jonavos rajone, kur, be kita ko, apgyvendinami tiek nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, tiek užsieniečiai, perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių. Kiek laiko afganistaniečių vaikai gyvens Pabėgėlių priėmimo centre, kol kas nežinoma.

Abu vaikai yra 15 metų, jų kilmės valstybė – Afganistanas. Perkėlus vaikus į Lietuvą bus vertinamas nepilnamečių pažeidžiamumas. Socialiniai darbuotojai, medicinos gydytojai bei psichologai vertins jų socialinius įgūdžius, sveikatos būklę ir psichologinę būseną:

„Atsižvelgiant į vaikų poreikius bus teikiama visa jiems reikalinga pagalba“, – teigė Vidaus reikalų ministerijos strateginės komunikacijos skyrius.

Prieš įsipareigojant priimti nelydimus nepilnamečius iš Graikijos, Lietuva atsižvelgė į savo galimybes, taip pat įvertino darbo su perkeltais nelydimais nepilnamečiais patirties trūkumą. Vyriausybės migracijos komisijos sprendimu nuspręsta perkelti iš Graikijos į Lietuvą iki 2 nelydimų nepilnamečių.

Dalyvavimas nelydymų nepilnamečių perkėlimo iš Graikijos iniciatyvoje yra savanoriškas siekiant solidarizuotis su Graikija jai patiriant iššūkius prieglobsčio srityje. Šioje iniciatyvoje dalyvauja 11 valstybių: Lietuva, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Suomija, Vokietija, Airija, Portugalija, Liuksemburgas, Slovėnija ir Norvegija.

Nelydimų nepilnamečių perkėlimas iš Graikijos į nutarusias juos priimti ES valstybės narės, yra koordinuojamas ir finansuojamas Europos Komisijos. Dalyvaujančios valstybės yra įsipareigojusios priimti skirtingą skaičių nelydimų nepilnamečių – dešimtimis ir net šimtais, todėl perkėlimai vykdomi grupėmis kas keletą savaičių, kad vaikų priėmimui būtų spėta tinkamai pasirengti. Šiuo metu jau yra įsipareigota perkelti 2000 vaikų, perkėlimą planuojama pabaigti per artimiausius mėnesius.

Šioje iniciatyvoje dalyvaujančios šalys savanoriškai priima ne tik nelydimus nepilnamečius, tačiau ir rimtų sveikatos sutrikimų turinčius vaikus kartu su pagrindiniais jų šeimų nariais.


Iš viso bus perkelta 2000 vaikų

Birželio viduryje Graikijoje buvo daugiau kaip 4800 nelydimų vaikų. Vykdydama neatidėliotinų Graikijai remti skirtų veiksmų planą Europos Komisija pasiūlė perkelti iki 1600 vaikų į kitas ES valstybes, tačiau vėliau perkeliamų nelydimų vaikų skaičius išaugo iki 2000.

Šią iniciatyvą organizuoja Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO), Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių komisaras (JTVPK) ir Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF).

Pirmieji perkėlimai prasidėjo balandžio mėn., 12 vaikų buvo perkelti iš Graikijos į Liuksemburgą ir 47 į Vokietiją. Tuomet dėl koronaviruso iškilusių keliavimo sunkumų perkėlimai buvo laikinai sustabdyti, tačiau jau birželio 17 d. 8 nelydimi vaikai buvo perkelti į Airiją, birželio 26 d. dar 6 vaikai buvo perkelti į Vokietiją. Šio mėnesio 7 d. 49 vaikai iš Graikijos buvo perkelti į Portugaliją ir Suomiją.

Kiti perkėlimai vyks palaipsniui atsižvelgiant į palengvėjusius kelionių apribojimus susijusius su koronavirusu. 18 vaikų suras naujus namus Belgijoje, 50 - Prancūzijoje, 106 (įskaitant brolius ir seseris bei tėvus) Vokietijoje, 4 - Slovėnijoje ir 2 - Lietuvoje.

Perkėlimai vykdomi įvairaus dydžio grupėse, siekiant užtikrinti pakankamus priėmimo pajėgumus priimančiose valstybėse. Europos Komisija finansiškai remia daugumą parengiamųjų ir prieš išvykstančių etapų Graikijoje, taip pat finansuoja perkėlimo išlaidas. Taip pat kiekviena valstybė, kuri dalyvauja šioje programoje gali prašyti finansavimo – 6000 EUR už kiekvieną perkeltą asmenį.

2020 07 20 09:19
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt