ketvirtadienis, spalio 1 d.
Pasaulio lietuviai siekia aktyvesnio įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą
tiesa.com
Pasaulio lietuvių metai

Liepos 01-04 dienomis Nidoje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių iš 26 pasaulio šalių suvažiavime buvo vienbalsiai pritarta siekiui aktyvinti diasporos įsitraukimą į Lietuvos pilietinį-visuomeninį gyvenimą. Tokios sąveikos instrumentu įvardinta atskirų rinkimų apygardų užsienyje gyvenantiems LR piliečiams steigimo galimybė.

Ši nuostata patvirtina ir gegužės mėnesį įvykusių Prezidento rinkimų ir referendumo dėl Pilietybės išsaugojimo rezultatus, kuomet užsienyje gyvenančių tautiečių pilietinis aktyvumas išaugo daugiau nei 3 kartus lyginant su 2016 metais vykusiais Lietuvos Seimo rinkimais. Šis pasaulio lietuvių siekis įtvirtintas ir XVI PLB Seimo rezoliucijoje „Dėl rinkėjų užsienyje balso teisės“, priimtoje dar 2018 m. liepos 11 d. dalyvaujant atstovams iš 35 šalių.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kviečia LR Seimą, Vyriausybę bei Prezidentą Gitaną Nausėdą dėti visas pastangas, kad būtų žengti konkretūs žingsniai užtikrinant tokios galimybės suteikimą, kuris neabejotinai taptų istoriniu lūžiu Lietuvos diasporos politikos formavime ir taptų svariu indėliu vienijant Tautą.

Taip pat, PLB ir PLJS pabrėžia, kad siekiant šių tikslų turi būti laikomasi visų Konstitucijos bei atitinkamų įstatymų numatytų procedūrų bei aukščiausių skaidrumo standartų ir dėkoja visiems Lietuvos valdžios statovams bei visuomenininkams Lietuvoje ir išeivijoje už nepailstamą darbą bendros ir sėkmingos Tėvynės labui. 

PLB ir PLJS yra didžiausios skėtinės išeivijos organizacijos, telkiančios kraštų lietuvių bendruomenes daugiau nei 47 pasaulio šalyse. Pagrindinės organizacijų veiklos kryptys: tautinio identiteto užsienio kraštuose puoselėjimas, lituanistinio švietimo sklaida, kultūrinė ir sporto veikla bei pilietiškumo išeivijoje skatinimas.

2019 07 16 08:00
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt