šeštadienis, rugpjūčio 13 d.
Popiežius Pranciškus asmeniniu laišku padrąsino ir palaimino LGBT žmonėms tarnaujantį kunigą
Alfa.lt

Popiežius Pranciškus parašė asmeninį laišką kunigui jėzuitui amerikiečiui Jamesui Martinui, kuris yra plačiai žinomas dėl savo ilgamečio darbo tarp LGTB tikinčiųjų.

Apie tai šią savaitę pranešė Vatikano naujienų tarnyba „Vatican News“.  

J. Martinas yra vienas populiariausių „New York Times“ autorių ir komentatorių įvairiose televizijos ir radijo laidose, lietuvių kalba yra išleistos kelios populiarios jo knygos.

Dėkojo už uolumą ir sielovadą 

Popiežiaus Pranciškaus laišku J. Martinas pasidalijo savo „Twitter“ paskyroje.

Po asmeninio pobūdžio pasveikinimo popiežius Pranciškus priduria: „Noriu padėkoti už tavo sielovadinį uolumą ir sugebėjimą parodyti žmonėms artumą, kokį rodė ir Jėzus, kuris atspindi Dievo artumą. Mūsų dangiškasis Tėvas su meile prisiartina prie kiekvieno ir visų savo vaikų. Jo širdis atvira kiekvienam ir visiems. Jis yra Tėvas“, – laiške rašo popiežius.

Pranciškus pažymėjo, kad Dievo stilius pasižymi trimis savybėmis – artumu, atjauta, švelnumu ir kad būtent tokiu būdu jis prisiartina prie kiekvieno žmogaus.

„Galvodamas apie tavo sielovadinį darbą, aš matau, jog nuolatos mėgini atkartoti tokį Dievo stilių. Esi kunigas visiems vyrams ir moterims, kaip ir Dievas yra Tėvas visiems vyrams ir moterims. Meldžiuosi, kad toliau eitum šiuo keliu, išlikdamas artimas, atjaučiantis ir labai švelnus. Meldžiuosi ir už tavo tikinčiuosius, tavo „parapijiečius“ ir kiekvieną, kurį Viešpats patikėjo tavo globai, kad saugotum juos ir padėtum augti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus meilėje. Prašau nepamiršti melstis už mane. Tegu Jėzus telaimina ir Šventoji Mergelė tesaugo tave. Broliškai, Pranciškus“, – laišką baigia popiežius.

Žmonės mėgsta teisti ir statyti kliūtis

Vatikano naujienų tarnyba savo ruožtu pažymėjo, kad šiuo laišku popiežius Pranciškus nuosekliai išreiškė viso savojo pontifikato mokymą, kad krikščioniška gyva ir konkreti artimo meilė turi prasiveržti visur, nors mes žmogiškai mėgstame skirstyti, teisti, statyti socialines ar doktrinines kliūtis, instrumentalizuoti, suvokti save kaip priklausančius kokiai nors grupei, kuri turi polemizuoti su kita.

„Tačiau, kaip daugybę kartų (...) pabrėžė popiežius Pranciškus, niekada neturime pamiršti, kad žmogiška ir pasaulio logika nėra Dievo meilės logika. Žmonių įsitikinimai, gyvenimo būdas, klaidos, nuodėmės, pareigos, patirtys, biografijos detalės nėra kliūtis, kaip daugybę kartų pabrėžė paties Jėzaus palyginimai, jo kelyje sutiktiems žmonėms ištarti žodžiai ir padaryti ženklai Dievo artumui ir gailestingumui atskleisti“, – komentavo Vatikano žinių tarnyba.  

Pasak jos, popiežius Pranciškus daug kartų išryškino paradoksalią riziką supriešinti tikėjimo Dievo ar Bažnyčios doktrinos turinį su Dievo gailestingumu, tarsi tas turinys verstų nusisukti nuo kai kurių asmenų ar grupių, tarsi jie būtų neverti Dievo meilės ir gailestingumo.

„Galima pridurti, jog kai kada atstumo išlaikymas teisinamas poreikiu nesudaryti įspūdžio, kaip ne kartą buvo priekaištauta Jėzui, kad pritariama kokiems poelgiams. Ir tai yra Dievo gailestingumo ir meilės liudijimo žmonėms susiaurinimas pagal žmonių logiką“, – pridūrė tarnyba. 

Sekmadienio vidudienio susitikime birželio 27 d. popiežius Pranciškus ragino ne teisti, o priimti. „Atverkime širdį, kad priimtume kitus, nes tik meilė išgydo gyvenimą. (...) Ir neteiskite – neteiskite asmeninio, visuomeninio, kitų gyvenimo. Dievas myli visus. Neteiskite, leiskite kitiems gyventi ir bandykite prie jų priartinti su meile“, – sakė popiežius, prieš tai pabrėžęs, jog meilė siūlo, o ne primeta.

Paskaita papiktino Lietuvos katalikus

J. Martinas yra JAV jėzuitų kunigas, rašytojas ir jėzuitų žurnalo „America“ vyriausiasis redaktorius. 2017 m. popiežius Pranciškus jį paskyrė Vatikano sekretoriato komunikacijai patarėju.

Viena naujausių jo knygų – „Tiltų statymas: kaip Katalikų Bažnyčia ir LGBT bendruomenė gali užmegzti pagarba, atjauta ir jautrumu grįstus santykius“.

Į lietuvių kalbą yra išverstos populiarios jo knygos: „Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams“, „Jėzus: piligrimystė“, „Abatija“, „Tarp dangaus ir džiaugsmo“.

Šių metų balandį Lietuvoje Vilniaus universiteto (VU) kapeliono kunigo jėzuito Eugenijaus Puzynios ir VU sielovados komandos organizuotas nuotolinis susitikimas su J. Martinu ir jo perskaityta paskaita išprovokavo Lietuvos katalikų piktus, paskaitininko išsakytas mintis smerkiančius komentarus.     

J. Martinas per feisbuką transliuotoje paskaitoje teigė, kad LGBT katalikai dažnai jaučiasi atskirti, ignoruojami ir netgi persekiojami savo pačių Bažnyčios, kad jie nesijaučia laukiami savo pačių Bažnyčioje, nekalbant apie persekiojimą ir smurtą, su kuriuo jie susiduria plačiojoje visuomenėje.

Su LGBT žmonėmis daugiau kaip 20 metų dirbantis J. Martinas mano, jog krikščionys susiduria su nauja socialine realybe, kuri reikalauja interpretacijos ir atsakymo. Jo nuomone, homoseksualūs asmenys turi būti integruoti į Bažnyčią su visu ideologiniu užtaisu.

Pasak J. Martino, „beveik kiekvienas mokslininkas pripažįsta, jog žmonės (homoseksualai) tokie gimsta“, kad „gėjai ir lesbietės neatsiliepia į ideologiją – jie tokie gimsta“.

J. Martinas apgailestavo, kad LGBT asmenys yra dažnai išskiriami kaip vieninteliai nusidėjėliai Bažnyčioje ir kad katalikai dažnai persekioja homoseksualus, kai kitos krikščioniškos denominacijos labiau priima LGBT asmenis. 

2021 07 03 14:19
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt