pirmadienis, kovo 1 d.
STT: skiepijimo procesas nėra skaidrus, trūksta kontrolės
Alfa.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vykdytas antikorupcinis vertinimas dėl Covid-19 skiepijimo proceso parodė, kad daugelis sveikatos priežiūros įstaigų nėra atskaitingos Sveikatos priežiūros ministerijai (SAM). Tyrimas taip pat atskleidė, kad vyksta neskaidrios skiepijimo procedūros. 

„Daugelis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios dalyvauja vakcinacijos procese, nėra atskaitingos Sveikatos apsaugos ministerijai, kas, STT vertinimu, apsunkina šio proceso efektyvų ir sklandų organizavimą. Toks valstybinės reikšmės klausimas turėtų būti maksimaliai centralizuotas, paliekant kuo mažiau galimybių interpretacijoms. Tikintis didesnio visuomenės pasitikėjimo pandemijos metu, reikėtų mažinti prielaidas korupcijos rizikoms atsirasti, o STT bendradarbiaus, siekiant tai padaryti“, – sako STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

STT tyrimą atliko reaguodama į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusią informaciją apie galimus piktnaudžiavimo atvejus. Išvadose buvo pateikti penki pagrindiniai aspektai.

Nepakankama kontrolė

Nors savivaldybių administracijų direktoriai buvo įpareigoti paskirti COVID-19 vakcinacijos savivaldybės koordinatorių ir savivaldybių teritorijoje vakcinaciją organizuojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ), tačiau jokiuose dokumentuose nėra detalizuotos tų koordinatorių funkcijos, atsakomybė už jų vykdymą, kontrolės mechanizmas.

„Pavyzdžiui, ASPĮ nėra įpareigotos vakcinos poreikio paraiškų derinti nei su savivaldybės vakcinavimo koordinatoriumi, nei su Ekstremalių sveikatai situacijų centru (ESSC), nei su kitais už ekstremalios situacijos valdymą ar sklandų vakcinacijos organizavimą atsakingais subjektais“, - teigiama STT pranešime.

Nepagrindžiamas vakcinos poreikis

Skiepijimą organizuojančios ASPĮ, Ekstremalių sveikatai situacijų centrui teikia paraiškas dėl COVID-19 vakcinos, kuriose nurodomas paskiepyti numatytų asmenų skaičius. Tačiau ASPĮ nėra įpareigotos pateikti nei numatomų skiepyti pacientų sąrašų ir jų priskyrimą prioritetinei grupei pagrindžiančių duomenų, nei kitos informacijos, leisiančios įsitikinti prašomo vakcinos kiekio ir poreikio pagrįstumu bei teisėtumu.

Neužtikrintas vakcinos panaudojimo atsekamumas

STT teigia, kad nėra reglamentuota, kokia tvarka ir prieš kiek laiko į prioritetinius sąrašus įtraukti asmenys informuojami apie galimybę pasiskiepyti, kaip keičiami sąrašai jiems nepageidaujant ar negalint skiepytis tam tikru laiku ir kam būtų skiriamos jau užsakytos vakcinos tokiais atvejais. Tyrimą atlikusi tarnyba pažymi, kad nėra užtikrintas pakankamas vakcinos panaudojimo atsekamumas ir nevykdoma jos panaudojimo kontrolė.

Plati diskrecija spręsti dėl skiepijamų asmenų

Pagal dabar galiojantį reglamentavimą, jei nėra galimybių likusiomis praskiestomis vakcinos dozėmis per nurodytą laiką paskiepyti rezerviniame sąraše esančių asmenų, ASPĮ privalo vadovautis racionalumo kriterijumi ir suvartoti visas dozes per nurodytą laiką, paskiepijant žemiau esančios prioritetinės grupės asmenis, jau esančius skiepijimo vietoje arba galinčius skubiai į ją atvykti.

STT vertinimu, tokiu būdu ASPĮ sudaromos galimybės paskiepyti bet kurį asmenį, motyvuojant, kad nėra galimybės paskiepyti sudarytuose sąrašuose esančių asmenų.

„Be to, nenumatoma, kaip turi būti įforminami atvejai, kai „nėra galimybių“ paskiepyti, ir kaip būtų informuojami apie galimybę pasiskiepyti „jau esantys skiepijimo vietoje arba galintys skubiai atvykti“ asmenys“, - rašoma STT pranešime.

Neužtikrinama piktnaudžiavimo prevencija

Skiepijimas, suderinus su skiepijimą organizuojančia ASPĮ, gali būti atliekamas ir kitose vietose pavyzdžiui darbovietėse, socialinių paslaugų įstaigose, pacientų namuose ar laikinai įrengtose skiepijimo vietose, kai skiepijimus atlieka skiepijančios ASPĮ specialistas.

„Nėra aišku, kaip užtikrinama piktnaudžiavimo prevencija, kad, pavyzdžiui, asmens namuose ar darbovietėje, nebūtų paskiepyti ne prioritetinei grupei priskiriami asmenys, tarkime, jiems atsisakius, o kiti to pageidaujantys asmenys, kuriems skiepas nepriklauso prioriteto tvarka“, - pažymi STT.

UltimatUmas SAM

Po atlikto tyrimo STT pasiūlė SAM detalizuoti pasirengimo vakcinacijai tvarką bei skiepytinų asmenų prioritetinių sąrašų sudarymo procedūras. Taip pat, parengti rekomendacijas savivaldybių administracijoms, išsamiai detalizuoti atsakomybės už įpareigojimų nevykdymą ar netinkamą atlikimą aspektus, pašalinant antikorupciniu požiūriu rizikingus aspektus ir teisinius neaiškumus. Be to, siūloma viešinti išsamius duomenis apie savivaldybėse paskirtus atsakingus subjektus, jų funkcijas, vakcinavimo organizavimą ir jo rezultatus.

SAM per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

2021 01 15 14:10
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt