trečiadienis, spalio 5 d.
Teisininkas paaiškino, kaip reikėtų elgtis studentams, kurių bendrabučių sutartys yra „perrašomos“
Rugilė Andrejevskytė
Unsplash
Studentas

Vilniaus universiteto (VU) studentai skundžiasi, kad jų galiojančios bendrabučių sutartys yra „perrašomos“. Teisininkas paaiškina, kaip būtų galima elgtis šioje situacijoje.

VU studentai paskelbė, kad jų sudarytos sutartys su bendrabučiu, kai triviečiame kambaryje gyveno du žmonės, bus pakoreguotos, nes trūksta vietų apgyvendinti naujus studentus.

Advokatų kontoros „Triniti Jurex“ vyresnysis teisininkas Marius Choniakovas tikina, kad situacijos vertinimas galėtų priklausyti nuo to, kokia konkrečiai buvo sudaryta sutartis: ar tai nuomos sutartis, ar tai apgyvendinimo paslaugų sutartis.

Studentams sudarius apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį, jai nebūtų taikomos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios tarp nuomininko ir nuomotojo susiklostančius gyvenamosios patalpos nuomos santykius, o esama sutartis būtų vertinama kaip atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, taikant atitinkamą tokių sutarčių teisinį reglamentavimą.

Šiuo atveju nėra žinoma, kokio konkrečiai turinio sutartys buvo sudarytos su studentais ir kokios jose buvo numatytos apgyvendinimo paslaugų teikimo ir kitos sutarties sąlygos.

„Vis tik, nepriklausomai nuo sudarytos sutarties pobūdžio, bet kokios sutartys privalo būti vykdomos laikantis jose numatytų sąlygų“, – pabrėžė teisininkas.

Vertinant sutarties sąlygas svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar sutartyje yra detalizuojama, kokiomis konkrečiai sąlygomis studentui bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos, t. y. ar sudarytoje sutartyje yra tiesiogiai ar netiesiogiai nurodoma, jog triviečiame kambaryje gyvens du ar trys studentai.

Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato, jog paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas. Jei šalys susitarė dėl tam tikro konkrečiame sutartyje nurodytame bendrabučio kambaryje gyvenančio asmenų skaičiaus, tokiu atveju toks susitarimas sutarties šalims yra privalomas.

Atitinkamai studentams vertėtų atkreipti dėmesį, ar jų sudarytose sutartyse yra aiškiai nurodoma, kiek asmenų kambaryje gyvens sutarties galiojimo laikotarpiu.

Pažymėtina, kad, šalims susitarus dėl atitinkamų sąlygų, jos neturėtų ir negalėtų būti keičiamos, nebent tokia galimybė yra numatyta sutartyje. Dėl šio vertėtų pasitikrinti sudarytas sutartis, ar jose yra numatyta tokia galimybė.

VU atstovai Alfa.lt tvirtina, kad „studentų su bendrabučiais pasirašytos sutartyse nėra numatyta, kad universitetas sutarties sąlygų pakeisti negali, todėl šios sutartys šiuo metu yra koreguojamos, bet nenutraukiamos“.

„Sutartyje esant paslaugų teikėjo teisei vienašališkai keisti sutarties sąlygas, vienašališkas sutarties pakeitimas, jei laikomasi joje numatytų sąlygų, teisės aktų reikalavimų nepažeistų ir būtų teisėtas, – sako M. Choniakovas. – Įprastai tokiu atveju sutartyje yra numatyta galimybė paslaugų gavėjui atsisakyti teikiamų paslaugų, jei naujos sutarties sąlygos paslaugų gavėjo nebetenkina.“

Sutarties keitimo tvarkos sąlygų nesilaikymas

VU studentai teigė, kad apie sutarčių sąlygų pakeitimą turėjo būti informuoti bent prieš mėnesį, kaip skelbiama jų sutartyse. Pats universitetas aiškina, kad su studentais nuolat palaiko ryšį, o šį kartą jų informuoti anksčiau nepavyko, nes „tam tikrais atvejais pirmumo tvarka gyvenamoji vieta skiriama tam tikrus kriterijus atitinkantiems studentams“.

Anot teisininko, VU bendrabutis privalėjo sutartyje nustatyta tvarka įspėti studentus apie pasikeitimus. „Tokio termino nesilaikymas reiškia netinkamą sutarties vykdymą ir atitinkamai galimybę kitai sutarties šaliai reikalauti sutartyje numatytos atsakomybės taikymo (netesybų, jei tokios sutartyje yra numatytos) arba nuostolių atlyginimo“, – teigė jis.

Tuo atveju, jei studentų sudarytose sutartyse buvo numatyta galimybė ją pakeisti vienašališkai, buvo numatytas įspėjimo apie tokį pakeitimą terminas, kurio nebuvo laikytasi, tačiau nebuvo numatyta jokia atsakomybė dėl tokio termino nesilaikymo, kita sutarties šalis gali reikalauti dėl tokio nesavalaikio informavimo patirtų nuostolių atlyginimo.

Pateiktas situacijos vertinimas yra atliktas įvertinus turimus duomenis ir viešai prieinama informacija, tačiau, bet kokiu atveju siekiant galutinio situacijos įvertinimo, jis galėtų būti pateikiamas tik žinant konkrečios sudarytos sutarties sąlygas. Tik konkrečios sutarties sąlygos šiuo atveju leistų įvertinti atliktų veiksmų teisėtumą / neteisėtumą.

2022 08 25 12:42
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt