antradienis, liepos 5 d.
Tiesioginis valdymas savivaldybėse: atvejų reta, bet „grasinimų“ vis atsiranda
Rugilė Andrejevskytė
Irmantas Gelūnas/BNS
LR Vyriausybė

Lietuvoje tiesioginis valdymas savivaldybėje buvo įvestas vos kelis kartus, tačiau bandymų tai padaryti yra buvę ne vienas. Dažniausiai tiesioginis valdymas savivaldybėms grėsdavo, kai nebuvo įstatymų nustatyta tvarka paskirti merų pavaduotojai, administracijų direktoriai arba komitetų ar komisijų pirmininkai.

Lietuvoje tiesioginis valdymas buvo įvestas 1991 m. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose bei Ignalinos rajono Sniečkaus gyvenvietėje (Visaginas) ir tais pačiais metais Prienų miesto ir Trakų rajono Grigiškių gyvenvietėje.

1991 m. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose bei Ignalinos rajono Sniečkaus (Visaginas) gyvenvietėje

Remiantis teisės aktais, 1991 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutarė tiesioginį valdymą įvesti Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose šešis mėnesius, o Sniečkaus gyvenvietėje vienus metus.

Tiesioginis valdymas buvo įvestas dėl to, kad iš pareigų buvo atleisti rajonų vadovai (tuo metu valdytojai), jų pavaduotojai bei valdybos sekretoriai. Sniečkaus gyvenvietei tuo metu vadovavo viršaitis, kuris buvo atleistas kartu su pavaduotojais.

Taip pat komisijai buvo pavesta ištirti Šalčininkų rajono ir Ignalinos rajono Sniečkaus gyvenvietės Tarybų, jų organų ir pareigūnų antikonstitucinę veiklą. Komisijai atlikus auditą, po trijų mėnesių pateikti informaciją apie padėtį minėtuose rajonuose ir galimybę organizuoti rinkimus į Šalčininkų ir Vilniaus rajonų Tarybas.

1991 m. Prienų miesto ir Trakų rajono Grigiškių gyvenvietėje

Tiesioginis valdymas Grigiškių gyvenvietės teritorijose buvo įvestas dėl neįvykusių pakartotinių savivaldybės tarybos rinkimų. Toks sprendimas įvestas vieniems metams.

Aukščiausioji taryba tada pavedė Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atsižvelgusi į Prienų ir Trakų rajonų Tarybų pasiūlymus, skirti Grigiškių teritorijoms savo įgaliotinius tiesioginio valdymo funkcijoms įgyvendinti.

Paskyrus įgaliotinius, nutraukti Prienų miesto ir Trakų rajono Grigiškių gyvenvietės praėjusio šaukimo Liaudies deputatų tarybų vykdomųjų komitetų veiklą.

Nors nuo Nepriklausomybės pradžios tiesioginis valdymas savivaldybėse buvo įvestas vos du kartus, Vyriausybė ne kartą bandė paskatinti procesus savivaldybėse gąsdindama tiesioginiu valdymu. Alfa.lt apžvelgia, kokiose savivaldybėse buvo svarstoma įvesti tiesioginį valdymą, tačiau tai neįvyko.

Kalvarija

Šiuo metu yra svarstoma dėl tiesioginio valdymo įvedimo Kalvarijos savivaldybėje. Kalvarijos savivaldybės taryba 2022 m. vasario mėnesį iš pareigų atleido administracijos direktorių, kuriam pareiškė nepasitikėjimą. Pagal įstatymus naują administracijos direktorių reikia įdarbinti per 2 mėn. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl tiesioginio valdymo įvedimo Kalvarijos savivaldybėje, tačiau vietos taryba, atrodo, rado išeitį – tą pačią dieną bandys paskirti naują administracijos direktorių.

Šilalė

2021 m. tiesioginis valdymas grėsė ir Šilalės rajonui, nes savivaldybės taryba ilgą laiką negalėjo paskirti vicemero. Mero pavaduotoja buvo paskirta lietuvių kalbos mokytoja Lineta Dargienė. Už jos kandidatūrą balsavo 14 tarybos narių, prieš – 7, vienas biuletenis buvo pripažintas negaliojančiu.

Širvintos

2019 m. Širvintų rajono taryba negalėjo paskirti Etikos komisijos pirmininko, kurį siūlo opozicija.

Tuo metų merė Živilė Pinskuvienė žurnalistams sakė, kad nuolat siūlo kandidatus, tačiau jų Taryba nepatvirtina. Taip pat buvo suabejota ir opozicijos teiktais kandidatais, nes vienas buvo teistas už vagystę, o kita – pažeidusi viešuosius ir privačius interesus.

Pagal įstatymus tiesioginis valdymas savivaldybės teritorijoje gali būti laikinai įvedamas, jeigu savivaldybės taryba per nustatytą laiką nesudaro tarybos komisijų ar nepaskiria šių komisijų pirmininkų.

Panevėžys

Panevėžio miestas taip pat negalėjo paskirti Etikos komisijos pirmininko.

Anot mero Ryčio Račkausko, 2019 m. miesto tarybai buvo tris kartus siūlomas kandidatas vadovauti komisijai, tačiau jau pirmajame posėdyje ji buvo atmesta.

Tuometinė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė komentavo, kad tiesioginis valdymas yra „kraštutinė“ priemonė, tačiau reikalinga užtikrinant viešuosius interesus.

Telšiai

2018 m. Vyriausybės atstovė Loreta Bagdonavičienė kreipėsi į Telšių savivaldybės merą ir tarybą bei pabrėžė, kad šie vykdytų Vietos savivaldos įstatymą.

Rugpjūčio mėnesį Savivaldybės taryba iš pareigų atleido vicemerą ir administracijos direktorių. Praėjus dviem mėnesiams, kaip nurodo įstatymas, dar nebuvo paskirti nauji darbuotojai į pareigas.

Mažeikiai

Mažeikiai 2019 m. taip pat susidūrė su tiesioginio valdymo baime. Savivaldybės taryba nesugebėjo per du mėnesius paskirti mero pavaduotojo.

Mažeikių meras Vidmantas Macevičius tuo metu tvirtino, kad naujo kandidato yra ieškoma.

Tiesioginis valdymas savivaldybės teritorijoje gali būti įvedamas ne ilgiau nei 6 mėn., išskyrus įstatyme numatytus atvejus. Tiesioginis valdymas gali būti įvedamas, jei 6 mėn. nevyksta tarybos posėdžiai, jos neveikimas arba veikimas kelia grėsmę konstitucinei santvarkai ar teritorijos vientisumui, laiku nepaskiriamas mero pavaduotojas, administracijos direktorius, jo pavaduotojas bei kt. atvejais.

Tiesioginio valdymo įvedimą siūlo Vyriausybė, o galutinį sprendimą priima Seimas.

2022 05 24 09:19
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt