ketvirtadienis, sausio 21 d.
Už prekes iš Jungtinės Karalystės teks susimokėti „lietuviškus“ akcizus ir PVM
Alfa.lt

Europos Sąjungai (ES) ir Jungtinei Karalystei (JK) pasiekus susitarimą dėl prekybos po „Brexito“ ir JK pasitraukus iš Bendrosios rinkos ir Muitų sąjungos, nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi pereinamuoju laikotarpiu galiojusi senoji prekybos su JK tvarka.

ES valstybių narių ir JK verslo ir piliečių laukia daug pokyčių, kuriems pasirengti liko trys dienos, o prisitaikymas prie naujos realybės, ko gero užtruks gerokai ilgiau.

Kalėdų išvakarėse gruodžio 24 d. ES ir JK susitarė dėl ateities santykius reguliuosiančio partnerystės susitarimo, o gruodžio 26 d. paskelbė daugiau kaip 1200 puslapių apimties sutartį dėl tolesnių prekybos ryšių po „Brexito“. Šis dokumentas pakeis pereinamojo laikotarpio prekybos susitarimą, kurio galiojimas baigsis gruodžio 31 d.

Planuojama, kad derybininkų pasiektą sutartį gruodžio 30 d. turėtų patvirtinti JK parlamentas, o ES ji galios laikinai iki tol, kol kitų metų sausį ją turėtų patvirtinti Europos Parlamentas. Tik po to susitarimui galės pritarti ES Vadovų Taryba.

Prekybos susitarimas buvo pasiektas po beveik 10 mėnesių trukusių įtemptų derybų dėl bendradarbiavimo sąlygų 11-oje sričių: prekybos prekėmis ir paslaugomis, sąžiningų konkurencinių sąlygų, transporto, energetikos, žvejybos, mobilumo ir socialinės apsaugos klausimų koordinavimo, teisėsaugos bendradarbiavimo, tematinio bendradarbiavimo, JK dalyvavimo ES programose ir kitų horizontalių klausimų bei susitarimo valdymo.

Derybose ES derybininkas Michelis Barnier ir komanda vadovavosi valstybių narių mandatu, atitinkančiu svarbiausius šalių interesus.

„Brexito“ susitarimas pasiektas likus kelioms dienoms iki pereinamojo laikotarpio termino pabaigos. Tai reiškia, kad JK ir ES gali tęsti prekybą be papildomų mokesčių už prekes.

Vis dauguma iš JK atvykstančių prekių, brangs, nes Lietuvoje reikės už jas susimokėti akcizą ir PMV bei šias prekes deklaruoti, o tai papildomai kainuos.

Nors ES ir JK pasiekė svarbų prekybos susitarimą ir išvengė grėsusios chaoso ir didelių ekonominių nuostoli, po sausio 1 d. pasikeis ir tai, kaip žmonės keliauja tarp ES ir JK, ir tai, kaip jie gyvena ir dirba.

Išimtys smulkioms fizinių asmenų siuntoms, keliautojų bagažui

Užsienio reikalų ministerija (URM) Alfa.lt informavo, kad pagal pasiektą susitarimą ES ir JK pagamintoms prekėms dvišalėje prekyboje muitai nebus taikomi, išskyrus atvejus, kai muitai būtų nustatomi kaip prekybos apsaugos priemonė (antidempingo ar antisubsidiniai muitai).

Tačiau prekės turės atitikti nustatytus kilmės reikalavimus, t. y. pakankamos gamybos operacijos turės būti atliktos JK, kad prekei nebūtų taikomas muitas.

Nuo šių reikalavimų pagal susitarimą bus atleidžiamos smulkios fizinių asmenų siuntos, kurių vertė neviršija 500 eurų, ir keliautojų asmeninis bagažas, kai jo vertė neviršija 1200 eurų. Nuo importo muito be vertės ribos atleidžiami ir fizinių asmenų daiktai, kai šie keičia gyvenamąją vietą.

Taip pat muitai nebus taikomi laikinai įvežant daiktus ir kitais išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, įvairiai mokslinei ar profesinei įrangai (pavyzdžiui, mokslininkams ar žurnalistams), paslaugų atlikimui ir sporto varžyboms būtinai įrangai, kultūros, turizmo skatinimo ar pedagoginei medžiagai, humanitarinėms prekėms, prekėms specialiose mugėms ar skirtoms pasirodymams, gyvūnams įvairiais tikslais (mugėms, pasirodymams, specialiųjų tarnybų gelbėjimo operacijoms, veisimui).

Verslui ar tiesiogiai iš JK prekes perkantiems vartotojams URM pataria atkreipti dėmesį į atsirasiančius įvairių leidimų ir sertifikatų reikalavimus – dalis iš JK atvykstančių pramoninių prekių jau turės būti su atnaujintais atitikties sertifikatais, įrodančiais atitikimą ES teisės aktų reikalavimams (JK institucijų išduoti sertifikatai nebegalios ES).

„Panaši situacija galioja ir žemės ūkio bei maisto produkcijai bei augintiniams, kur palaipsniui atsiras reikalavimai turėti veterinarinius ar sveikatos sertifikatus. Tai reikia turėti omenyje, norint išvengti nemalonių staigmenų muitinėje. Taip pat svarbu, kad dėl atsirasiančių muitinės procedūrų gali kiek pailgėti prekių pristatymas iš JK“, – atsakyme Alfa.lt teigė URM. 

Dėl deklaracijų, muitų ir prekių kilmės dokumentų – daug neaiškumų

Kaip Alfa.lt informavo Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos Respublika, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, visoms importuojamoms iš trečiųjų šalių (o nuo 2021 m. sausio 1 d. trečiąja šalimi tampa ir JK) prekėms taiko muitus, nustatytus ES Bendruoju muitų tarifu.

„Lietuvos muitinė, taikydama ES Bendrąjį muitų tarifą, naudoja ES integruoto tarifo – TARIC – duomenų bazėje integruotus muitus ir mokesčius. Šie duomenys nuolat atnaujinami, įkeliant juos į Lietuvos integruotą tarifą – LITAR. Šiandien Europos Komisijos TARIC administratoriai dar nėra įkėlę į TARIC preferencinių muitų tarifų, taikytinų JK preferencinės kilmės prekėms, tikimės, kad tai bus padaryta artimiausiu metu“, – Alfa.lt teigė Vitas Volungevičius, Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas.

Pasak jo, asmenys norėdami sužinoti, kokie muitai taikomi JK preferencinės kilmės prekėms gali sekti informaciją, publikuojamą Muitinės departamento TARIC arba LITAR interneto svetainėje.

„Yra numatyti atvejai, kada muitinei bus galima pateikti lengvatinę kilmę įrodančius atitinkamus dokumentus, tokiu būdu bus taikomi preferenciniai muitai, kurie, jeigu nenumatyta kitaip, bus nuliniai. Jau yra žinoma, kad JK prekių kilmei įrodyti, reikės Lietuvos muitinei pateikti pareiškimą apie prekių kilmę. Kokia informacija turės būti pateikta minėtame pareiškime nustatys Europos komisija“, – teigė V. Volungevičius.

JK ir ES prekėms muito mokesčiai netaikomi, tačiau privaloma deklaracija

Pagal JK ir ES prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 d., prekyboje tarp JK ir ES muitai nebus taikomi jokioms abiejų susitarimo šalių kilmės prekėms.

Vis dėlto Muitinės departamento atstovas pažymėjo, kad trečiųjų šalių prekės, nors ir išleistos į laisvą apyvartą Jungtinėje Karalystėje ar ES, importuojant į kitą susitarimo šalį bus apmokestinamos atitinkamos kilmės prekėms taikomais muitais. Taip pat esą gali būti ir ypatumų, susijusių su antidempingo, kompensaciniais muitais ir pan.

Nors muitų daugeliu atveju ir išvengs, visos iš JK atvykstančios prekės turės būti deklaruojamos, o tai papildomai kainuos.

„Visos importuojamos iš trečiųjų šalių ir JK prekės turės būti deklaruojamos Lietuvos muitinei nustatyta tvarka, kaip ir kitos iš trečiųjų šalių importuojamos prekės. Nacionaliniai mokesčiai už importuojamas iš JK prekes – akcizas ir PVM – taikomi taip pat, kaip ir kitoms importuojamoms iš trečiųjų šalių prekėms“, – teigė V. Volungevičius.

Dėl eksportuojamų siuntų, kurių vertė iki 1000 eurų, muitinės formalumų atlikimo nuo 2021 m. sausio 1 d., tai yra po „Brexito“, taip pat detaliau galima susipažinti Muitinės interneto svetainėje.

Dėl „Brexito“ iki Naujųjų metų neveiks EK administruojama e. sistema

Muitinės departamentas papildomai Alfa.lt informavo, kad dėl „Brexito“ laikinai iki 2021 m. sausio 1 d. 15.00 val. neveiks Europos Komisijos administruojama elektroninė įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų sistema (e-AEO).

Todėl šiuo laikotarpiu naudojantis Europos Sąjungos bendruoju verslininkų portalu nebus galimybės teikti prašymus įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusui suteikti.

Asmenys ir verslo atstovai klausimus, susijusius su „Brexitu“, gali užduoti apsilankę Europos Komisijos interneto svetainėje (https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en). Paklausimo formą joje galima užpildyti bet kuria oficialia ES kalba.

Aktuali informacija, susijusi su „Brexitu“ skelbiama ir Lietuvos muitinės tinklapyje bei nemokamu tel. 8 800 900 80, o skambinant iš užsienio tel. +370 5 261 3027.

Lietuva sveikino ES ir JK partnerystės susitarimą

Kalėdų išvakarėse ES ir JK susitarimą dėl ateities santykius reguliuosiančio partnerystės susitarimo iš karto pasveikino Lietuva.

„ES ir JK partnerystės susitarimas suteikia ilgai laukto aiškumo visiems, kurių kasdienis gyvenimas susijęs su JK – tiek verslo bendruomenei, tiek visiems Lietuvos piliečiams, ketinantiems vykti į JK. Lietuvai ypač svarbu, kad ilgamečiai artimi santykiai su JK bus ir toliau puoselėjami“, – sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

URM teigimu, pasiektame susitarime atspindėti ir Lietuvai svarbūs aspektai. „Lietuva nuosekliai palaikė tikslą siekti plataus, visaapimančio susitarimo su JK ir pabrėžė glaudaus bendradarbiavimo svarbą transporto, piliečių mobilumo bei socialinės apsaugos klausimų koordinavimo srityse. Šios nuostatos įtrauktos į susitarimą“, – pranešime teigė URM.

Artimiausiu metu ES ir JK numatomi teisiniai procesai dėl susitarimo laikino taikymo sąlygų įsigaliojimo nuo pirmos ateinančių metų dienos. Tai užtikrins, kad bendradarbiavimas tarp ES ir JK nenutrūktų nė vienai dienai, taip išvengiant sudėtingos situacijos, kai ES ir JK santykių nereguliuotų joks susitarimas.

Visgi susitarimas nėra narystė ES, tad pokyčių bus. URM teigimu, verslo atstovai su laukiančiais pokyčiais gali susipažinti viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ interneto puslapyje, tačiau čia informacijos teikiama itin šykščiai.

Piliečiams, ketinantiems išvykti dirbti ar studijuoti į JK, su JK imigracijos politikos pokyčiais siūloma susipažinti JK vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Pasak URM, Lietuvos piliečiai, jau esantys JK bei įgiję vieną iš dviejų JK ES piliečiams bei jų šeimos nariams suteikiamų gyventojo statusų (nuolatinį, angl. settled, arba nenuolatinį, angl. pre-settled), jokių pokyčių nepajus.

URM taip pat atkreipė dėmesį, kad iki sausio 1 d. į JK atvykę ir šioje šalyje pasilikti ketinantys Lietuvos piliečiai gali registruotis ES piliečiams JK skirtoje nuolatinio gyventojo statuso suteikimo (angl. EU Settlement scheme) sistemoje.

Laukia dideli pokyčiai ir nemažai netikėtumų

JK vyriausybės ministras Michaelas Gove‘as pirmadienį perspėjo, kad JK verslas ir keliautojai susidurs su netikėtumais, kai jiems konkrečiai bus pritaikytos naujos ES taisyklės.

Pasak jo, bus „praktinių ir procedūrinių pokyčių“, kai gruodžio 31 d. baigsis pereinamasis laikotarpis po „Brexito“.

M. Gove‘as taip pat paragino į ES vykstančius žmones atlikti papildomus patikrinimus, įskaitant tarptinklinio ryšio mobiliojo telefono mokesčius.

M. Gove‘as perspėjo verslą, kad laiko liko „labai nedaug“ ir kad reikia atlikti paskutinius pasirengimus dar nesibaigus pereinamajam laikotarpiui.

„Mūsų naujų santykių su ES pobūdis – už bendrosios rinkos ir muitų sąjungos ribų – reiškia, kad yra praktinių ir procedūrinių pokyčių, kuriems reikia pasiruošti įmonėms ir piliečiams. Žinome, kad prisitaikant prie naujų verslo su ES būdų bus tam tikrų sutrikimų, todėl labai svarbu, kad visi dabar imtumėmės reikiamų veiksmų“, – perspėjo jis.

Verslas raginamas įsitikinti, kad supranta naujas prekių importo ir eksporto taisykles, įskaitant skirtingas taisykles, taikomas prekybai su Šiaurės Airija, ir apsvarstyti, kaip teiks ES prekybos muitinės deklaracijas.

M. Gove‘as taip pat paragino keliautojus į ES nuo sausio 1 d. apsidrausti kelionių draudimu, pasitikrinti savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo tarptinklinio ryšio kainas ir įsitikinti, kad jų pasai galioja mažiausiai šešis mėnesius.

„Brexit“: pagrindiniai susitarimo punktai

JK ir ES susitarimas dėl santykių po „Brexito“ turės daug įtakos kasdieniam gyvenimui ir būsimiems JK santykiams su kitomis šalimis.

Visas sudėtingas susitarimas yra daugiau nei 1200 puslapių, tačiau yra keletas pagrindinių dalykų.

Prekyba

Nuo sausio 1 d. nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai (tarifai) už prekes ar apribojimai (kvotos) prekiaujant tarp JK ir ES.

Tačiau pasienyje bus atliekami papildomi patikrinimai, pavyzdžiui, saugos patikrinimai ir teikiamos muitinės deklaracijos, todėl įmonės, kurios užsiima prekių gabenimu į JK ES ir iš jos, turės tam pasirengti.

Paslaugų, įskaitant finansus, kurie yra labai svarbūs JK ekonomikai, padėtis vis dar šiek tiek neaiški.

Nebebus automatiškai pripažįstamos tokios profesinės kvalifikacijos kaip gydytojai, slaugytojai ir architektai.

Kelionės

JK piliečiams, norintiems viešėti ilgiau nei 90 dienų ES per 180 dienų, reikės vizos, o JK keliautojams bus atliekami papildomi pasienio patikrinimai.

ES naminių gyvūnėlių pasai nebegalios.

Didžiosios Britanijos keliautojai vis tiek galės naudotis skubios sveikatos priežiūros paslaugomis Europos Sąjungoje. Europos sveikatos draudimo kortelės (EHIC) kortelės galios iki jų galiojimo pabaigos. JK vyriausybės teigimu, tada juos reikės pakeisti JK pasauline sveikatos draudimo kortele.

JK ir ES bendradarbiaus siekdamos „sąžiningų ir skaidrių tarptautinio tarptinklinio mobiliojo ryšio tarifų“, tačiau niekas netrukdo britų keliautojams mokėti už savo telefono naudojimą ES ir atvirkščiai.

Žvejyba

JK tampa nepriklausoma pakrantės valstybe ir gali nuspręsti dėl patekimo į savo vandenis ir žvejybos vietas.

Tačiau bent kelerius metus ES valtys galės žvejoti JK vandenyse.

25 proc. dabartinio laimikio vertės dabar galės įsigyti JK žvejybos laivai, tačiau bus numatytas 5,5 metų pereinamasis laikotarpis.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, JK ir ES reguliariai derėsis dėl patekimo į vienas kito vandenis.

Teisiniai ginčai

JK nebebus saistoma Europos Teisingumo Teismo sprendimų.

Saugumas

JK nebeturės automatinės prieigos prie pagrindinių duomenų bazių, tačiau, gavusi prašymą, turėtų turėti prieigą.

JK nebus „Europolo“ – ES teisėsaugos agentūros – narė, tačiau turės savo atstovą „Europolo“ būstinėje. Tai bus panašu į susitarimą, kurį šiuo metu taiko JAV.

Studijos

JK nebedalyvaus „Erasmus“ mainų programoje – ES schemoje, padedančioje studentams mokytis kitose šalyse, o jos vietoje bus nauja schema, pavadinta matematiko Alano Turingo vardu.

Šiaurės Airijos universitetų studentai ir toliau dalyvaus „Erasmus“ programoje pagal susitarimą su Airijos vyriausybe.

2020 12 29 07:19
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt