sekmadienis, spalio 17 d.
Vienuolis per katalikišką radiją plūsta ES, LGBT, Seimo narius, žurnalistus ir intelektualus
Arvydas Jockus
Alfa.lt
Birželio 15 d. vienuolis Paulius Vaineikis (viduryje) organizavo maldos akciją prie Seimo rūmų.

Homofobiškais pareiškimais išgarsėjęs ir kapeliono pareigų Kretingos gimnazijoje netekęs vienuolis toliau svaidosi pragaro ugnimi.

Pranciškonų vienuolis kunigas Paulius Vaineikis Europos Sąjungą (ES) vadina demoniška  organizacija, ES paramos fondus – kiauliškais ir pragariškais, žiniasklaidos atstovus ir krikščionių intelektualus – demonų apsėstaisiais, o Lietuvos politikus – su šėtonu susimokiusiais bolševikų sekėjais.         

P. Vaineikis į vieną gretą stato „tamsiųjų jėgų“ puolamą tradicinę šeimą ir skiepytis nuo COVID-19 atsisakančius asmenis, „homoseksualizmą“ ir komunizmą.

Šio vienuolio skleidžiamos neapykantos platforma tapo Lietuvos katalikų vyskupų globojamas „Marijos radijas“. 

Pritempė Bibliją prie Lietuvos aktualijų

Birželio 30 d. visoje Lietuvoje transliuojamo „Marijos radijo“ laidoje „Dievo žodis“ P. Vaineikis, komentuodamas Šventojo Rašto skaitinius, plūdo „demonų apsėstus“ Seimą, ministrus, Europos Sąjungą, katalikų intelektualus ir žiniasklaidą.   

„Biblija mus moko, kad Dievo žodį būtina aktualizuoti savo laike. Taigi, Jėzus išsilaipina Lietuvos teritorijoje, kurioje yra prasidėjęs tikras vertybių karas tarp kelių Seimo narių ir ministrų ir taikių Lietuvos gyventojų. Evangelija sako, kad priešais Jėzų išbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. (...) Toliau skaitome: jie (demonų apsėstieji – red.) buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti anuo keliu. (...) Žodis kelias čia pavartotas alegorine prasme. Tai demokratijos, žmogaus sąžinės laisvės kelias, kuriuo eiti, vaikščioti per gyvenimą turi teisę visi. Tačiau grupelei apsėstų valdžioje žmonių šis kelias buvo užgrobtas ir nudažytas šešiomis iškreiptos vaivorykštės spalvomis“, – gerąją naujieną per katalikų radiją skleidė kontroversiškais pareiškimais išgarsėjęs vienuolis.

P. Vaineikis papasakojo, kad „tokį vaizdą“ jam teko „savo akimis“ regėti šių metų birželio 15 d., kai jis su Laisvės kovotojų sąjungos nariais ir Kretingos parapijiečiais, minėdami Lietuvos okupacijos nuo sovietų ir genocido dieną, „darė evangelizaciją“ prie Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje „su Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente“.

„Apėjus kelis ratus aplink Seimą, priešais mus vienas po kito išbėgo juodai apsirengę massmedijų, kelių televizijų operatoriai. Jie kaip apsėsti lakstė aplinkui ir vėliau bandė įkąsti savo portaluose bei radijo laidose“, – piktinosi vienuolis.

Priešais mus vienas po kito išbėgo juodai apsirengę massmedijų, kelių televizijų operatoriai. Jie kaip apsėsti lakstė aplinkui ir vėliau bandė įkąsti savo portaluose.

Šventojo Rašto žodžius P. Vaineikis pritaikė ir šiai situacijai: „Jie (demonų apsėstieji – red.) ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirma laiko mūsų kankinti? Užduokime klausimą: kas kankina demonus arba šiuo atveju apsėstus žmones? Atsakymas: juos kankina Kristaus pasirodymas, ypač Kristaus pasirodymas Švč. Sakramente jų drebėjimo teritorijoje. Nes gadariečių kraštas pažodžiui į lietuvių kalbą išsiverčia drebančiųjų kraštas. Jėzus kaip šviesa ir tiesa pasirodo Seimo drebančiųjų teritorijoje. Jėzus, apsilankydamas tomis dienomis Vilniuje, įgyvendino Lietuvos himno žodžius „ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi“. Liūdniausia, kad Jėzaus pasirodymas šalia kapinių rūsių išgąsdino ne tik tuos apsėstuosius, kurie tą dieną svarstė, kaip legalizuoti narkotikus mūsų šalyje. Bet ir dalį krikščionių intelektualų, kurie kaip apsėsti rėkė: negalima kunigui laiminti tautos valdžios, tai tolygu Jericho miesto žmonių išžudymui“, – piktinosi vienuolis.

Intelektualams pasiūlė atgailauti

Alfa.lt primena, kad birželio 15 d. P. Vaineikis organizavo maldos akciją su Švč. Sakramentu prie Seimo rūmų. Šie jo veiksmai sukėlė nevienareikšmiškas reakcijas tiek visuomenėje, tiek tarp tikinčiųjų.

Vėliau P. Vaineikis savo feisbuko paskyroje piktai reagavo į jo atžvilgiu LRT radijuje nuskambėjusias kritiškas pastabas: „Kai išgirstu eilinę leftistų, jų massmedios propagandą apie save, apie „Šeimų sąjūdį“ ir kitus sveiko proto žmones, nesistebiu ir priimu kaip kokybinį įvertinimą, kad darom gerai. Bet, kai išgirdau LRT radijo laidos „Mažoji studija“ Vytauto Ališausko absurdiškus kaltinimus, kad kunigas su Švenčiausiu Sakramentu kartu su jį sekusiais visuomenės marginalais, nusikaltėliais, netikinčiais norėjo sugriauti Seimo sienas ir susidoroti išžudant ten esančius žmones, supratau, kad „Mažosios studijos“ ir jų „katalikiškus“ intelektualus ištiko sveiko proto krizė.“

Supratau, kad „Mažosios studijos“ ir jų „katalikiškus“ intelektualus ištiko sveiko proto krizė.

Birželio 30 d. laidoje „Dievo žodis“ jį kritikavusiems katalikų intelektualams P. Vaineikis netiesiogiai pasiūlė eiti išpažinties ir atgailauti.   

 P. Vaineikis radijo klausytojams aiškino, jog „Kristaus pasirodymas“ birželio 15 d. Vilniaus „gadariečių krašte“ priartino Dievo teismo dieną mūsų šalyje vyraujančiam blogiui. „Jėzus ateina ne tik kaip tiesa ir šviesa, jis ateina kaip gydytojas ir išlaisvintojas. Blogis visada bando sutapatinti su savimi tą, kurį užvaldė, užkrėtė, infekavo paskiepydamas melu, apakino, paralyžiavo, bandydamas pristatyti gėrį – žmogų kaip grėsmę, kaip blogį“, – perspėjo vienuolis.   

Teisino vengiančius skiepytis nuo COVID-19

„Marijos radijo“ laidoje P. Vaineikis netiesiogiai kritikavo Lietuvoje vykdomą vakcinavimo nuo COVID-19 kampaniją.  Vienuolis papasakojo, kaip „visiškai neseniai“ jauna mama Kretingoje jam prisipažino bijanti skiepo ir aplinkinių pasmerkimo. Moteris esą kunigui sakė: „Mes esame sveiki, nepersirgome ta kovido liga. Mūsų vaikai sveiki. Mes dar nesame pasiskiepiję. Bet į mus šiandien žiūri kaip į blogį, kaip į grėsmę tiems, kurie yra infekuoti.“

Vienuolis piktinosi tokia situacija Lietuvoje, kuri neva tapo kone kasdienybe: ne tik nesiskiepijantys, bet ir tradicinė šeima – vyras, moteris, vaikas, sutuoktinių meilė – pristatomi kaip marginalai, tamsuoliai ir atsilikėliai. „O sodomitai, vaikų ir jaunimo tvirkintojai, abortų kūdikių žudikai ir propaguotojai liaupsinami kaip visuomenės pažangos idealai ir lyderiai“, – aiškino vienuolis.

Sodomitai, vaikų ir jaunimo tvirkintojai, abortų kūdikių žudikai ir propaguotojai liaupsinami kaip visuomenės pažangos idealai ir lyderiai.

ES „kiaulių finansavimas iš pragaro fondų“ 

Katalikų radijo laidoje P. Vaineikis „suaktualintomis“ Šventojo Rašto ištraukomis smerkė Seimo narius ir Europos Sąjungą. Vienuolis citavo Naujojo Testamento vietą, kurioje demonas į Jėzaus klausimą, kuo jis  vardu, atsako: „Mano vardas legionas ir mūsų daug.“

„Įdomus sutapimas: kai bolševikai užėmė valdžią Rusijoje 1917 m., o vėliau, kai įsiveržė į Lietuvą 1940–aisiais, jie labai mėgsta prisistatyti daugiskaitos vardu. Pavyzdžiui: mes jus visus priversime tapti tokiais kaip mes, nes mūsų daug. Kažkur tas žodis „mūsų daug“ girdėtas. Taigi, tuos apsėstuosius buvo užvaldžiusi bolševizmo dvasia. Ir Jėzus griežtu  įsakančiu žodžiu juos išvaro į kiaules. Kiaulės žydų mąstyme ir Biblijos kontekste laikomos kaip nešvarumo, purvo, visokio netyrumo, blogio surinkimo vieta. Jėzus todėl ir pasiunčia demonus ten, kur jie nori būti. Šiandien Jėzus respektuoja mūsų demokratinę laisvę, todėl irgi leidžia visiems Lietuvos gyventojams apsispręsti, su kuo jie nori toliau gyventi: su kiaulėmis ir toliau maitintis gender, elgebetizmo jovalu ar tapti laisvais Jėzaus Kristaus sekėjais“, – Bibliją laisvai interpretavo vienuolis.            

Toliau aktualizuodamas šventraštį, P. Vaineikis Europos Sąjungą prilygino Biblijoje minimoms kiaulėms, o Seimo narius – demonams. „Jėzui išvarius demonus ir išgelbėjus tuos apsėstuosius, gadariečių krašto valdantieji – seimūnai – neteko kiaulių finansavimo iš pragaro fondų. Tada visas jų miestas išėjo priešais Jėzų ir, vos jį pamatę, kaip tie demonai prašė pasišalinti iš jų krašto.“

Jėzui išvarius demonus ir išgelbėjus tuos apsėstuosius, gadariečių krašto valdantieji – seimūnai – neteko kiaulių finansavimo iš pragaro fondų.

Radijo laidą P. Vaineikis baigė retoriniu klausimu visiems „Marijos radijo“ klausytojams: „O kaip su mumis? Ar kai pamatau kunigą su Švč. Sakramentu savo miesto gatvėse, kai pamatau šviesos vaikus – šeimas, vyrus su moterimis, vaikais, kai pamatau Kristaus mokinius, skelbiančius Evangeliją mūsų teritorijoje, drebu kaip tie gadariečiai demonai, ar džiaugiuosi kaip tie išlaisvinti apsėstieji?“    

Atsiribojo nuo neapykantos skleidėjo                            

Alfa.lt primena, kad Pranciškonų ordino Lietuvoje vyresnieji uždraudė P. Vaineikiui dalyvauti vadinamajame Šeimų marše Vingio parke, o vėliau atsiribojo nuo šio vienuolio saviveiklinės politinės veiklos ir piktinančių pasisakymų.

„Kun. P. Vaineikio OFM vartojama neapykantos kalba, smurto leksika, retorika, žeminanti žmonių grupes, neturi nieko bendra su Evangelijos liudijimu, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų mokymu bei pranciškonų ordino pozicija“, – pabrėžė jie.

P. Vaineikio OFM vartojama neapykantos kalba, smurto leksika, retorika, žeminanti žmonių grupes, neturi nieko bendra su Evangelijos liudijimu, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų mokymu.

Gegužės mėn. katalikų naujienų portale Bernardinai.lt išspausdintą laišką pasirašė Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas brolis Evaldas Darulis, Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinės psichologijos dėstytojas brolis Arūnas P. Peškaitis ir Mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) Lietuvos šv. Kazimiero provincijos viceministras, šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijonas brolis Andrius Nenėnas.

Alfa.lt primena, kad P. Vaineikis išgarsėjo dėl pareiškimų, pasakytų pernai gruodį per Mišias Kretingoje. LGBT asmenis kunigas vadino „iškrypėliais“ ir „elgebetešnikais“. 

Mišiose, kurias buvo pakviesti stebėti Kretingos Pranciškonų gimnazijos moksleiviai, vienuolis kalbėjo apie susimokiusį šėtoną, iškrypėlius ir bandymą įsiveržti į mokyklas mokyti amoralių dalykų.

Po viešojoje erdvėje kilusio skandalo ugdymo įstaigos vadovas informavo gimnazijos moksleivių tėvus, kad P. Vaineikis nebeis kapeliono pareigų gimnazijoje. Direktorius teigė, kad P. Vaineikio pareiškimai „neišreiškia Pranciškonų gimnazijos misijos, vizijos ir tikslų“.

Prakeikė „homoseksualizmą“ ir komunizmą

Netekęs pareigų ir pasmerktas savo ordino brolių, vienuolis P. Vaineikis neapykantos žinią skleidžia per katalikišką „Marijos radiją“. Šis radijas gana dažnai transliuoja P. Vaineikio Mišių pamokslų įvairiose Lietuvos bažnyčiose įrašus bei kviečia į kitas radijo laidas.

P. Vaineikis kone kiekvienoje laidoje ar pamoksle tiesiogiai ar netiesiogiai užsipuola ES ir LGTB.  

Sausio 30 d. „Marijos radijuje“ P. Vaineikis mįslingai kalbėjo, kad Bažnyčia nebeskaito Šventojo Rašto, bet visą savo laiką praleidžia klausydama ir žiūrėdama pasaulio žinias bei internetines sąmokslo teorijas. „Natūralu, kad tada krikščionys kartu su netikinčiaisiais yra panikoje, bėdoje“, – aiškino vienuolis.

P. Vaineikis jam būdingu mįslingu stiliumi leido suprasti, kad šiandien „emocijoms pasidavė“ ir „nuo bėgių“ nušoko daugelis aukštų dvasininkų ir net popiežiai – laivo kapitonai. Todėl jie esą gali „pridaryti kvailysčių“ ir „pražudyti laivą“.

Fone paleidęs didingų Holivudo blokbasterių stiliaus muziką, vienuolis paragino klausytojus kartu su juo melstis jo paties sukurtos maldos žodžiais: „Dabar dangaus ir dangaus angelų akivaizdoje, žemės ir žemės žmonių akivaizdoje, pragaro ir pragaro angelų akivaizdoje atsižadu šėtono ir šėtono darbų, nuodėmės ir nuodėmės vilionių, atsižadu genderizmo, homoseksualizmo, fašizmo, komunizmo, antisemitizmo ir visų pragaro -izmų dvasios. (...) Sudraudžiu tave, krizių ir mirties dvasia, pandemijos ir ligų dvasia, genderizmo ir paleistuvystės dvasia, melo ir stabmeldystės dvasia, fašizmo, homoseksualizmo, komunizmo ir antisemitizmo dvasia, surišu tave (...), sulaužau bet kokį tavo veikimą ir įsakau, (....) išsirauk iš manęs, (...) iš mano tautos ir meskis į ugnies ežerą, kuris tau priruoštas Teismo dienai.“   

Prieš 2020 m. Kalėdas sveikindamas katalikiško radijo klausytojus P. Vaineikis priminė, kad „Jėzus vaikas augo teisėtoje, jo tėvelių moters Marijos ir vyro Juozapo santuokoje, tai yra tradicinėje šeimoje“.

„Jeigu norime, kad Lietuvos vaikai užaugtų normalūs, stiprūs, kaip tikri vyrai ir tikros moterys, su aiškia seksualine orientacija, žinantys savo tapatybę visom prasmėm“, vienuolis patarė vaikų auklėjimo nepatikėti „iškrypėliams ir genderistams“.

„Pragaras visomis vaivorykštės spalvomis“

Kovo 30 d. „Marijos radijo“ laidoje „Dievo žodis“ P. Vaineikis ragino „šių laikų krikščionis, ypač Lietuvos ir Europos Sąjungos kontekste“ įsidėmėti šiuos Šventojo Rašto žodžius: „Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, Kristų.“

„Išdavystės, melas, žudymai, iškrypimai neateina iš žmogaus. Nes žmogus kaip toks, kaip vyras ir moteris, kaip bendruomenė yra labai geras. Bet tą blogį į žmogaus širdį įkvepia vadinamasis šėtonas arba piktoji dvasia. Ir tada iš žmogaus užkrėstos širdies pasipila pragaras visomis vaivorykštės spalvomis“, – aiškino vienuolis.

Blogį į žmogaus širdį įkvepia vadinamasis šėtonas arba piktoji dvasia. Ir tada iš žmogaus užkrėstos širdies pasipila pragaras visomis vaivorykštės spalvomis.

„Šiandien Jėzus žiūrėdamas į mus, lietuvius, pergyvena, kad per tuos 30 mūsų gerovės ir nepriklausomybės metų mes praradome jo kvapą, jo alsavimą. Ką žmogus valgo, į tą darosi ir panašus. Mes valgome ne tik burna, bet ir akimis, ausimis, uosle, lytėjimu (...). Biblija sako, kad į Judą Iskarijotą įėjo šėtonas, kai jis valgydamas nurijo kąsnį (...). Judas pirmiausia leidosi būti suvedžiojamas per klausą, per akis, per uoslę, per lytėjimą ir per netvarkingą lytiškumą. Tai tas pats nuopuolio mechanizmas, kuris ištiko didžiąją dalį mūsų tautos, Europos Sąjungos žmonių visame krikščioniškame pasaulyje“, – dėstė  vienuolis P. Vaineikis.  

Pasak jo, neverta stebėtis, „iš kur Seime, politikoje, net Bažnyčioje tiek išdavikų, niekšų“. 

Vyskupai vienuolio pasisakymų nevertina

„Marijos radijo“ laidoje „Dievo žodis“ Šventojo Rašto skaitinius kartą per mėnesį komentuoja apie 30 Lietuvos kunigų ir vienuolių, tarp jų P. Vaineikis. Lietuvoje yra daugiau kaip 800 kunigų ir apie pusantro šimto vyrų vienuolių.   

„Marijos radijas“ yra Lietuvoje transliuojama katalikiška nekomercinė nacionalinė radijo programa. Transliuotojas yra Katalikų Bažnyčios doktrina besivadovaujančio tarptautinio radijo transliuotojo „Radio Maria“ padalinys.

„Marijos radijo“ programų direktorių trejų metų kadencijai skiria Lietuvos vyskupų konferencija.

2019 m. gegužę Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo sprendimu „Marijos radijo“ programų direktoriumi paskirtas žurnalisto išsilavinimą turintis Vilniaus arkivyskupijos kunigas Saulius Bužauskas.

Jis pakeitė savo kadenciją baigusį kun. Povilą Narijauską. Šio radijo programų direktoriumi anksčiau yra dirbęs ir dabartinis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Alfa.lt paprašė Lietuvos vyskupų konferenciją (LVK) ir „Marijos radijo“ programų direktorių S. Bužauską pakomentuoti P. Vaineikio išsakytas mintis katalikų radijuje.

Klausėme, ar šio vienuolio pasisakymai „Marijos radijo“ laidose  dera su Katalikų Bažnyčios mokymu, ar P. Vaineikiui, nuo kurio neapykanta persmelktų pasisakymų ir viešosios veiklos griežtai atsiribojo Pranciškonų ordino Lietuvoje vadovai, toliau bus suteikiama „Marijos radijo“ tribūna.

LVK sekretoriatas atsisakė vertinti vienuolio pasisakymus, motyvuodamas tuo, kad P. Vaineikis yra popiežiškųjų teisių pašvęstojo gyvenimo instituto narys. „Popiežiškųjų teisių pašvęstojo gyvenimo institutai nėra vyskupų konferencijų kompetencijoje“, – teigiama LVK sekretoriato atsakyme Alfa.lt.

„Marijos radijo“ programų direktorius kunigas S. Bužauskas į Alfa.lt klausimus pažadėjo atsakyti vėliau.

„Ačiū, kad įdėmiai klausotės „Marijos radijo“ laidų ir neliekate abejingi. Į Jūsų pateiktus klausimus atsakysime vėliau, nes reikia šiek tiek daugiau laiko tam, kad  būtų galima įsigilinti į visas aplinkybes“, – e. paštu atsakė S. Bužauskas. 

2021 07 02 13:35
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt