antradienis, birželio 15 d.
Ambasadorius R. Kriščiūnas padėkojo Amerikos lietuviams už jų indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV santykius
tiesa.com
urm

Spalio 11-13 dienomis Čikagoje JAV lietuvių bendruomenės XXII taryba surengė antrąją sesiją.

Susitikime dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės atstovai iš daugiau kaip 20 valstijų, prie jų taip pat prisijungė garbės svečiai ir išeivijos lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir Lietuvos.

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas pabrėžė lietuvių bendruomenės indėlį į dvišalių santykių puoselėjimą bei stiprinimą ir svarų Amerikos lietuvių žodį, girdimą JAV administracijos ir Kongreso narių.

R. Kriščiūnas pristatė kartu su Lietuvių Fondu įgyvendintą naują ambasados projektą, skirtą JAV lietuvių jaunajai kartai – šiais metais įkurtą Ambasadoriaus fondą ateities lyderiams.

Pagrindinis fondo tikslas – ugdyti lietuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ryšių puoselėjimo ir stiprinimo.

JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje daug dėmesio buvo skirta naujų įstatų klausimams, kitais metais Filadelfijoje vyksiančiai Šokių šventei, vyko diskusijos apie Lietuvių bendruomenės ateities planus, tikslus ir veiklos kryptis.

Lietuvių bendruomenės Taryba yra aukščiausias JAV lietuvių bendruomenės padalinys, kuris nustato bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 asmenų, kurie yra renkami visuotiniuose rinkimuose, ir 10 apygardų pirmininkų.

Tarybos nariai yra renkami trijų metų kadencijai. JAV lietuvių bendruomenė įsteigta 1951 metais Niujorke. Šiuo metu Amerikos lietuvių bendruomenę jungia 10 apygardų ir 52 apylinkių, veikiančių 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

Lietuvių bendruomenės Taryba yra aukščiausias JAV lietuvių bendruomenės valdymo vienetas. JAV lietuvių bendruomenė remiasi Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949 metais paskelbtos „Lietuvių Chartijos“ principais, raginančiais kiekvieną lietuvį išlaikyti ir ugdyti savo tautinę kultūrą, kalbą ir tradicijas bei perduoti jas ateities kartoms.

2019 10 14 09:00
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt