antradienis, liepos 5 d.
Sigitas Tamkevičius - tvirtai Dievo rankos besilaikantis Kardinolas
tiesa.com
asmeninio albumo nuotrauka

Žodis ingresas nėra dažnai vartojamas nei spaudoje, nei buityje. Tai didelė bažnytinė iškilmė, kai perskaitoma popiežiaus bulė apie skyrimą vyskupijos ganytoju ar kardinolu. Po to seka iškilmingos mišios, paskirtasis jų metu pasako homiliją.

Įdomu tai, kad Sigito Tamkevičiaus ingreso mišios vyko Dievo žodžio sekmadienį. Dievo žodis jį lydėjo visą gyvenimą, paskatino gyvenimo keliu pasirinkti kunigystę, ginti tikėjimą nepalankiu metu ir išlikti tvirtos dvasios KGB kalėjime.

S. Tamkevičiaus kardinolinis ingresas - tai pagarba žmogui, atsidavusiam savo tikėjimui ir pasirinkusiam pasiaukojimo kelią ir pagarba mažutei Lietuvai, kuri saugojo dvasios stiprybę, turėjo drąsos nepalūžti, esant rimtoms grėsmėms.

Pokalbis su neseniai iš Romos grįžusiu kardinolu

Prieš kelias dienas vyko jūsų ingresas, sakykite su kokiais jausmais vykote į Romą?

Visuomet, kai atsiduri prieš kokią nors naujovę, apima šioks toks jaudulys. Vykdamas į Romą išgyvenau kažką panašaus, nors žinojau, kad ingreso metu neįvyks kažkas netikėto.

Jau esu tokio amžiaus, kai mąstai, kad tai, ką darai, pasitarnautų Dievo garbei ir Bažnyčios naudai.

Kuri dabartinė šventovė bus vadinama jūsų katedra?

Katedra yra pareigas einančio vyskupo bažnyčia. Kardinolams gi yra paskiriama viena iš Romos bažnyčių, kadangi jie yra Romos dvasiškiai. Tačiau po įžengimo į paskirtą bažnyčią, ji netampa katedra.

Kuom skiriasi vyskupo ingresas Lietuvoje ir kardinolo Romoje?

Vyskupo ir kardinolo ingresai yra daug kuo panašūs. Tai didelė bažnytinė iškilmė, kurios metu perskaitoma popiežiaus bulė apie skyrimą vyskupijos ganytoju ar kardinolu.

Po to seka iškilmingos Mišios, kurių metu paskirtasis ganytojas pasako homiliją. Kardinolo ingreso metu popiežiaus ceremonijarijus mons. Marco Agostini pasitiko atvykusį kardinolą šv. Angelės Meriči bažnyčios šventoriuje ir palydėjo prie bažnyčios durų.

Čia jį pasitiko klebonas kun. Danilo Spagnoletti ir palydėjo prie altoriaus.

Tuomet prelatas Lucio Bonora perskaitė popiežiaus Pranciškaus bulę, kuria Šventasis Tėvas paskyrė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių kardinolu, skirdamas jo globai Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. Po parapijos klebono sveikinimo žodžio prasidėjo iškilmingos Mišios.

Po Mišių visi iškilmėje dalyvavę kunigai pasirašė aktą, liudijantį, kad naujasis kardinolas savo globai užėmė šv. Angelės Meriči bažnyčią.

Kiek dabar būsite Lietuvoje ir koks santykis su patikėta jums šventove?

Lietuvoje būsiu beveik visą laiką, nes kardinolai nėra įpareigoti jiems pavestoje bažnyčioje reguliariai aukoti Mišias. Tai vyksta epizodiškai, kai kardinolas apsilanko Romoje.

Ką jums reiškia būti kardinolu?

Mano gyvenimo siekinys buvo kunigystė, o vyskupo ir kardinolo tarnystė nebuvo nei planuota nei laukta. Popiežius Pranciškus, paskirdamas mane kardinolu, įvertino visų lietuvių – dvasiškių ir pasauliečių - nueitą kryžiaus kelią sovietinės okupacijos metais. Belieka padėkoti pop. Pranciškui už tokį išskirtinį dėmesį Lietuvai.

Kokią parapiją atradote Romoje?

Šv. Angelės Meriči parapija Romoje nėra didelė – apie 6000 tikinčiųjų - , bet labai aktyvi. Joje veikia daug įvairių sielovadinių ir karitatyvinių tikinčiųjų grupių.

Atskleiskite, kokie šie metai nusimato jums?

Šie metai bus turtingi išvykomis ir įvairiais susitikimais. Viliuosi, kad tikintieji palydės savo malda.

2020 02 02 21:00
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt