ketvirtadienis, liepos 9 d.
Baus kunigus pedofilus
tiesa.com

Vatikanas išplėtė sunkiųjų nusikaltimų normų sąrašą, kuriam priskiriami nusikaltimai prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, išpažinties šventumą, kunigų lytiniai santykiai su nepilnamečiais ir kt.

Į naująsias normas įtrauktas ir išpažinties įrašinėjimas bei bandymas moteriai suteikti kunigystės šventimus, pranešė Vatikano radijas.
 
 
Bene svarbiausia nuostata reglamente – pagreitinti seksualinio nepilnamečių išnaudojimo fakto pripažinimo procedūras. Ypač sunkiais atvejais numatoma galimybė nusikaltėlius bausti ir nekeliant bylos Tikėjimo mokymo kongregacijos teisme, bet iš karto siūlyti Popiežiui, kad jis pašalintų kunigą.
 
Kita svarbi naujovė – teismų sudėties pakeitimas. Lig šiol buvo reikalaujama, kad šios rūšies bylose tiesiogiai dalyvaujantys teisėjai, kaltintojai ir advokatai būtų kunigai, turintys kanonų teisės daktaro laipsnį. Dabar numatoma galimybė šios rūšies bylose dalyvauti ir pasauliečiams.
Pakeičiamas ir senaties terminas dvasininkų seksualiniams nusikaltimams prieš nepilnamečius. Lig šiol buvęs dešimties metų terminas nuo nukentėjusiojo pilnametystės pratęsiamas iki dvidešimties metų, kaip ir anksčiau, paliekant galimybę iš viso netaikyti senaties.
Pagal naujas normas, lytiniams santykiams su nepilnamečiais prilyginami lytiniai santykiai su protiškai neveiksniais asmenimis. Sunkesniųjų nusikaltimų kategorija papildyta pedofilinės pornografijos įsigijimo, turėjimo arba platinimo nusikaltimu.
Vatikano radijo pranešime pabrėžiama, jog paskelbtos naujos sunkiųjų nusikaltimų normos yra specifinės bažnytinės teisės taisyklės, kurios reglamentuoja tik Bažnyčios vidaus gyvenimą. Bažnyčios teisės normos ir civilinio teisingumo normos, kurias nustato valstybių civiliniai ir baudžiamieji kodeksai, yra dvi atskiros ir viena nuo kitos nepriklausomos sferos.
 
Todėl, jei kunigas įvykdo nusikaltimą, bažnytinis teismas jį gali pašalinti iš kunigų luomo, bet negali pasodinti į kalėjimą. Tuo tarpu civilinis teismas gali jį nuteisti kalėjimo bausme, bet negali jam uždrausti būti kunigu.
 

2010 07 22 15:00
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt