trečiadienis, liepos 6 d.
ES šalys eksportavo ginklų į Rusiją už 607 milijonus eurų, nepaisant galiojančio embargo
Alfa.lt
UNIAN
Karys Ukrainoje

Iš viso ES šalys 2013–2020 m. laikotarpiu į Rusiją eksportavo karinės technikos už 607 mln. eurų, rodo „Investigate Europe“ duomenys. Eksportas vyko ir apeinant 2014 m. įsigaliojusį draudimą.

10 ES valstybių narių per pastaruosius metus eksportavo į Rusiją karinės technikos už 346 mln. eurų. Ginklų eksporto į Ukrainą vertė siekė 320 mln. eurų.

ES valstybės narės 2013–2020 m. uždirbo beveik 190 milijardų eurų iš ginklų ir karinės įrangos pardavimo visame pasaulyje.

Tarp 10 dažniausių ES šalių ginklų eksporto krypčių yra Saudo Arabija, Egiptas, Kataras, Alžyras ir Jungtiniai Arabų Emyratai.

ES šalys, norinčios parduoti ginklus, turi apie tai pranešti kitoms narėms ir suteikti licenciją.

Vokietija ir Prancūzija yra pagrindinės ginklų eksportuotojos

Remiantis Vokietijos nacionalinėmis ataskaitomis, Vokietija yra pagrindinė ginklų eksportuotoja tarp ES šalių, kurios eksporto vertė 2013–2020 m. siekė 49,4 mlrd. eurų. Nuo jos nedaug atsilieka Prancūzija (48,7 mlrd. eurų). Remiantis turimais COARM ir Vokietijos ataskaitų duomenimis, šios dvi šalys eksportuoja pusę ES ginklų eksporto.

Po Vokietijos ir Prancūzijos didžiausios eksportuotojos yra Ispanija (30 mlrd. eurų) ir Italija (22 mlrd. eurų).

Ginklų eksportas bėgant metams

Vokietijos ir Prancūzijos ginklų eksportas po 2014 m. padidėjo. Vokietija per vienerius metus savo eksporto vertę padvigubino – nuo ​​maždaug 3,9 mlrd. iki 7,8 mlrd. eurų.

2019 m. buvo pasiektas abiejų šalių rekordas: Prancūzija eksportavo ginklus už 10 milijardų eurų, o Vokietija – aštuonis milijardus.

Bet kas atsitiko su ginklų eksportu 2019 m.?

Remiantis COARM informacija, 2019 m. Prancūzija eksportavo į Katarą didžiulį kiekį ginklų – 3,3 mlrd. Tai didžiausias pavienis eksportas visoje duomenų bazėje.

Prancūzija nepraneša, kokia karinė technika buvo parduota. Tačiau remiantis informacija iš tais metais Katarui išduotų licencijų duomenimis, tai galėjo būti bombos, raketos, šarvuočiai ir apsauginė įranga, orlaiviai ir antžeminės transporto priemonės, elektroninė, technologijų ir programinė įranga.

Vokietijos nacionalinių ataskaitų duomenys rodo, kad didžiausias 2019 m. eksportas buvo į Vengriją – beveik 1,8 mlrd. Tais metais Vokietija išsiuntė Vengrijai visų rūšių ginklus ir karinę įrangą – bombas, raketas ir susijusią įrangą, amuniciją, technologijų ir elektroninę įrangą.

Kur keliauja ES ginklai?

Tačiau tai tik du didelių ginklų pardavimo pavyzdžiai. Apskritai Jungtinės Valstijos yra pagrindinė ES ginklų paskirties vieta, o antroje vietoje – Saudo Arabija. 2013–2020 m. daugiau nei 15 milijardų eurų vertės ginklų ir karinės įrangos iš ES pateko į JAV ir daugiau nei 12 milijardų – į Saudo Arabiją.

Tarp populiariausių krypčių taip pat yra didžiausios eksportuotojos – Vokietija ir Prancūzija, kurios parduoda ir perka didelius kiekius ginklų.

ES galioja tokia taisyklė: kai valstybė narė atsisako išduoti ginklų eksporto licenciją, ji privalo apie tai pranešti kitoms valstybėms narėms per vadinamąją COARM internetinę sistemą. Taip pat reikia paaiškinti, kodėl.

Dažniausia visų atsisakymų priežastis (40 proc.) buvo „pavojaus, kad karinė technologija ar įranga bus nukreipta perkančiosios šalies viduje arba bus reeksportuota nepageidautinomis sąlygomis“. Kita labai dažna priežastis buvo pagarba žmogaus teisėms ir vidaus padėtis.

2013–2020 metais ES šalys atsisakė išduoti 2 210 ginklų eksporto licencijų. Per tą patį laikotarpį buvo patvirtintos 323 602 licencijos. Tai reiškia, kad buvo atmesta tik 0,7 procento visų prašymų išduoti licenciją.

2013–2020 m. daugiausiai buvo atsisakyta išduoti licencijas Rusijai, Pakistanui, Tailandui, Kinijai ir Ukrainai (daugiau nei 100 kiekvienoje iš šių vietų).

2022 04 04 11:42
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt