penktadienis, spalio 7 d.
Skundai karinei prokuratūrai atskleidžia, kokia reali padėtis Rusijos armijoje: su šunimis elgiamasi geriau
Alfa.lt
Unian
Rusijos okupantai.

Leidinys „The Insider“ gavo skundų Rusijos karinei prokuratūrai archyvą, kuriame atsispindi reali Rusijos armijos padėtis ir jos karo nusikaltimai Ukrainoje.

„The Insider“ ir žurnalistinių tyrimų centrui „Bellingcat“ pavyko patvirtinti šio archyvo autentiškumą. Kaip matyti iš kreipimųsi, rusų šauktiniai į karo zoną patenka apgaule arba prievarta, kariams nesuteikiamas padorus maistas ir medicininė priežiūra, sutartį sudarę kariai sąmoningai pažeidinėja armijos statutą ir taisykles, kad būtų nušalinti nuo tarnybos, o tėvai negali gauti jokios informacijos apie savo paimtus į nelaisvę ar nužudytus vaikus. Iš tų pačių Rusijos piliečių skundų galima sužinoti apie rusų kareivių plėšikavimus ir žiaurumus.

Apie plėšimus ir marodierius

Kaip rašo „The Insider“, daugiausia skundų Rusijos karinei prokuratūrai pateikia kariškių giminaičiai arba patys kariškiai, tačiau prasidėjus karui pasipylė ir rusų, kurių giminaičiai nukentėjo nuo smurto ir plėšikavimo okupuotose Ukrainos teritorijose, vadinamosiose „LLR“ ir „DLR“, kurias Rusijos armija esą atėjo apginti.

Ištrauka iš skundo apie įvykius „DLR“:

„Kitą dieną, kai mama ryte grįžo namo, ji pamatė baisumus mūsų garaže... Didelis tankas išvertė mūsų vartus, nugriovė didžiulę tvorą, nuvertė didžiulius angaro vartus, kurie vėliau nukrito ant garaže stovėjusių automobilių. (Rusijos kariai – red. past.) pavogė atsarginių dalių ir įrankių už 200 tūkst. rublių. Vogė viską – iki to, kad pavogė smulkius pinigus ir prezervatyvą iš brolio automobilio, pasakykite man, ar tai žmonės. O kai mano mama nuėjo ten ir paklausė, kodėl jie taip padarė, kariškis ją grubiai pasiuntė, o pabaigoje pasakė: „Grįžkite, iš kur atėjote...“ Ar jie slepiasi už mūsų nugarų? Ar atėjo mūsų ginti? Ar apiplėšti ir nužudyti?“

Kitame skunde iš „LLR“ rašoma: „Jie (Rusijos kariai – red. past.) gyveno mano namuose dvi savaites, o paskui išsivežė visus daiktus, net žaislus ir dėvėtus drabužius. Per tą laiką jie apiplėšė visą apylinkę. Penkiolika automobilių su grobiu buvo išgabenti nežinoma kryptimi. Ši gauja su kulkosvaidžiais važiavo kariniu automobiliu „Ural“ su V raide ant šono.“

Elgiasi kaip su šunimis

Pasak „The Insider“, labai daug skundų apie Rusijos karių gyvenimo sąlygas bei jų apgaudinėjimą, prievartinį siuntimą į karą:

„Kai paskambinau sūnui, jis pasakė, kad jį veža į mokymus, bet paaiškėjo, kad jis vyksta į karą. Šiuo metu jis išvežtas į Ukrainą. (...) Iš pradžių jų stovykla buvo Michailovkos kaime, jie gyveno palapinėse (be jokios higienos). Iš namų siuntėme pinigų duonai ir maistui. Kai keliavo tariamai į mokymus, buvo duodami sauso maisto daviniai po vieną dviem, kelionėje nebuvo vandens. Pervedėme pinigus į kortelę, kad svetimoje šalyje neliktų be nieko. Suprantu, kad tai yra kariuomenė, bet su mūsų vaikais neturėtų būti elgiamasi kaip su šunimis“, – rašė viena šauktinio motina Rusijos karinei prokuratūrai.

Kai keliavo tariamai į mokymus, buvo duodami sauso maisto daviniai po vieną dviem, kelionėje nebuvo vandens.

„Laba diena! Mano sūnus – šauktinis Jegoras Konstantinovičius Sitnikas, gim. 2000 10 03, buvo neteisėtai išsiųstas į karinę operaciją Ukrainoje, nes nepasirašė sutarties, nedavė sutikimo nei žodžiu, nei raštu. Jis taip pat net nedalyvavo pokalbyje dėl sutarties. Apgaule, pasinaudoję jo paso duomenimis ir suklastoję jo parašą, jie neteisėtai sudarė sutartį dėl dalyvavimo karinėse operacijose“, – skundėsi dar viena mama.

„Man 21 metai ir aš tikrai noriu gyventi“

Tie šauktiniai, kurie nepasikliovė apgaule ir nesutiko pasirašyti sutarties, buvo priversti tai padaryti jėga ir grasinimais:

„Mes tikrai susiduriame su karinių dalinių vadų neteisėtu elgesiu – mano draugės anūkas grįžo sužeistas ir papasakojo, kaip juos mušė vadai, priversdami pasirašyti sutartį. Prašau jūsų paspartinti jau žinomų faktų tyrimą, atskleisti tuos, kurie apgaule siuntė šauktinius į tikrą mirtį, ir visus, nepriklausomai nuo jų laipsnių ir pareigų, teisti pagal karo įstatymus.“

Kovose praradau visus artimiausius bendražygius. Mano psichologinė būsena labai bloga. Man 21 metai ir aš tikrai noriu gyventi.

„Mano sūnus, šauktinis, iš pradžių buvo išsiųstas į Ukrainą, o paskui išvežtas iš jos teritorijos. Atvykę šauktiniai buvo informuoti, kad prieš išvykdami į „specialiąją operaciją“ patys pasirašė sutartį. Paskambinau Rusijos gynybos ministerijos karštąja linija ir paprašiau paaiškinimų. Po kelių valandų sūnus papasakojo, kad juos iškvietė į štabą ir pagrasino, jog jie bus išsiųsti atgal į karo zoną“, – pasakojo skunde dar viena motina.

Net sutartis savanoriškai sudarę rusų kariai neskuba grįžti į frontą. Vienas tokių rašo Rusijos karinei prokuratūrai: „Kovose praradau visus artimiausius bendražygius. Mano psichologinė būsena labai bloga. Man 21 metai ir aš tikrai noriu gyventi. Mano vadas atsisako priimti mano atsistatydinimą. Išsiunčiau savo kreipimąsi Baltijos laivyno vadovybei. Ką turėčiau daryti šioje situacijoje?“

Gydoma tik citramonu

Šio kareivio baimės suprantamos, nes net sužeistieji nesulaukia tinkamos priežiūros.

„Sveiki, norėčiau pranešti apie Belgorodo karinę ligoninę. Mano vyras ten yra nuo 2022 04 23 (smegenų sukrėtimas). Nebuvo atliktas joks tinkamas gydymas ar tyrimas. Jie nenori jo gydyti. Jie sako: „Tokių kaip tu yra daug, tai tik psichologinė trauma, jūsų rankos ir kojos nepažeistos, galite kovoti toliau.“ Norėčiau sužinoti, kokiu pagrindu neatliekami jokie tyrimai, nėra magnetinio rezonanso, gydoma tik citramonu“, – rašė kariškio žmona.

Tokių kaip tu yra daug, tai tik psichologinė trauma, jūsų rankos ir kojos nepažeistos, galite kovoti toliau.

„Pasikalbėjus su žentu paaiškėjo, kad jis patyrė sutrenkimą (pagal simptomus – vidutinio sunkumo) ir kad jam nušalusios galūnės: rankos ir ausys. Dėl smegenų sukrėtimo jam nebuvo suteikta tinkama medicininė priežiūra. Atsakymas buvo toks: „Visi čia tokie, eikite iš čia“, – pasakojama situacija kitame skunde.

Nusispjauti į žuvusius ar dingusius be žinios

„The Insider“ teigia, kad daugelis kreipimųsi į prokuratūrą susiję su Ukrainoje dingusių be žinios karių paieška. Daugeliu atvejų kariuomenės vadovybė rodo cinišką abejingumą dingusiems ar žuvusiems kariams.

„2022 m. vasario pradžioje jam pasiūlė pasirašyti sutartį, bet ne tą, kurios jis norėjo (tapti orkestro muzikantu), o tapti šauliu, apgaule įtikindami, kad pasirašius sutartį po dviejų savaičių jis bus perkeltas į orkestrą, bet prieš tai turės dalyvauti lauko pratybose. Jis pasirašė – ir po trijų dienų buvo išsiųstas „į lauko pratybas“. Jis palaikė ryšį tik SMS žinutėmis, pastarąjį kartą 2022 02 23 14:30 val. 2022 02 24 pradėta specialioji operacija. Bendravimas nutrūko. Nieko nežinojau apie savo anūko likimą“, – rašė kario močiutė.

„Kitas jo skambutis buvo kovo mėnesį, jis verkė ir klausė motinos, kodėl išsiuntė jį į armiją. Daugiau vaikas su ja nesusisiekė! Kartu tarnavę paskambino motinai ir pasakė, kad Nikita buvo nušautas. Jo motina Volha Tivilova ėmė skambinti įvairioms institucijoms, įskaitant skyrių, kuriame jis turėjo būti. Iš pradžių jie sakė, kad jis yra skyriuje, bet jo negalima pakviesti prie telefono. Tuomet jie ėmė įžūliai siųsti tolyn. Vienas žmogus pasakojo, kad dingo 130 žmonių ir niekas nežino, kur jie yra. Prašau atlikti prokuroro tyrimą. Prašau surasti Tivilevą Nikitą Viktorovičių. Prašau surasti ir nubausti atsakingus asmenis, kurie pasiuntė eilinį į karo veiksmus“, – reikalaujame skunde Rusijos karinei prokuratūrai.

Bet skunduose fiksuota ir tokių istorijų, kai tėvams nerūpi vaiko likimas, nes jau gavo kompensaciją. Apie tai rašė viena mergina, kurios vaikinas buvo paskelbtas žuvusiu, bet ji surado, kad jis pateko į ukrainiečių nelaisvę. Esą tėvai nieko nesiruošia daryti, nes jau gavo išmoką už sūnų.

2022 08 12 12:04
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt