šeštadienis, spalio 1 d.
Visa tiesa apie R. Kadyrovo „TikTok kariuomenę“
Alfa.lt
Unian
„TikTok karys“

Rusijos statytinis Čečėnijoje Ramzanas Kadyrovas savo dalinius bando pristatyti kaip „nenugalimus“ patriotus, tačiau iš tikrųjų jie yra arba prievarta, arba už pinigus (kurie dažnai nesumokami) verbuojami kaip samdiniai iš įvairių regionų.

Jie uoliai skelbia inscenizuotus „Rembo stiliaus“ vaizdo įrašus, kurie filmuojami dažnai toli nuo tikrosios fronto linijos. Nepriklausomo Rusijos leidinio „The Insider“ pašnekovai sako, kad su kadyrovcais elgiamasi kaip su patrankų mėsa, o norintys dezertyruoti yra žudomi arba kankinami, pavyzdžiui, jiems į išangę kišamos montažinės putos.

Pasak „The Insider“, jokiame kitame Rusijos kariniame dalinyje nėra tiek daug operatorių kaip R. Kadyrovo armijoje. Profesionalūs operatoriai, dirbantys dviem kameromis, kasdien filmuoja kadyrovcų „pergalių“ kalbas. Vaizdo įrašuose R. Kadyrovo kariai išsiskiria brangia ekipuote ir demonstratyviais šūksniais „Achmat – sila“ („Achmatas – jėga“ – Achmatas Kadyrovas, susprogdintas R. Kadyrovo tėvas).

Dauguma vaizdo įrašų yra inscenizuoti – juose rodoma, kaip kadyrovcai serijomis šaudo į tuščio daugiaaukščio langus, kaip dėl kažkokių priežasčių apšaudo geležinkelio bėgius arba „gelbsti“ civilius iš rūsio, į kurį patys juos sugrūdo.

Dėl to kadyrovcai buvo pašiepiant praminti „TikTok kariuomene“. Jų „žygdarbiai“ taip pat transliuojami per vietinę televiziją, juos filmuoja Čečėnijos valstybinės televizijos operatorių komanda.

Tačiau iš tikrųjų, kaip teigia „The Insider“, R. Kadyrovo samdiniai yra prastai pasirengę tikroms kovinėms operacijoms – jie neturi sunkiosios karinės technikos, artilerijos ar aviacijos, todėl gali tik įsiveržti į jau užgrobtas teritorijas ir terorizuoti civilius gyventojus. Neseniai plačiai nuskambėjusi istorija apie sadistą iš kadyrovcų bataliono, kuris kankino ukrainiečių belaisvį, yra tik vienas iš pavyzdžių – iš tikrųjų jie dalyvavo darant daugybę karo nusikaltimų, pavyzdžiui, Bučos žudynėse. Būdami visiškai nepasirengę tikram karui, jie patys dažnai patiria didelių nuostolių, pavyzdžiui, pirmosiomis invazijos į Ukrainą dienomis jų konvojus buvo sunaikintas, tuomet žuvo kelios dešimtys čečėnų samdinių.

Keli iš Ukrainos grįžę samdiniai paskelbė atvirą vaizdo įrašą, kuriame skundžiasi, kad iš jų buvo atimtos socialinės išmokos ir atsisakyta suteikti medicininę pagalbą.

Netgi Rusijos pusėje dažnai skeptiškai žiūrima į kadyrovcus. Pavyzdžiui, vadinamosios „DLR“ vidaus reikalų ministerijos bataliono „Vostok“ vadas Aleksandras Chodakovskis teigė, kad kadyrovcai tinka tik antrojo ir trečiojo ešelono operacijoms, t. y. okupuotoms teritorijoms valyti ir dokumentams tikrinti. Po šio pareiškimo su A. Chodakovskiu susitiko Rusijos Valstybės Dūmos deputatas ir R. Kadyrovo pusbrolis Adamas Delimchanovas ir A. Chodakovskiui teko viešai atsiprašyti Čečėnijos vadovo.

Buvęs pasiskelbusios „DLR“ gynybos ministras Igoris Girkinas (Strelkovas), vienas iš tų, kurie 2014 m. pradėjo karą Donbase, reguliariai nepagarbiai kalba apie tai, kaip blogai kovoja kadyrovcai. Neseniai paskelbtame vaizdo įraše I. Girkinas analizavo vaizdo įrašą, kuriame kadyrovcas šaudo iš granatsvaidžio, stovėdamas atviroje vietoje ir nepaisydamas jokių atsargumo priemonių. Jis pabrėžė, kad tikroje kovoje yra 70 proc. tikimybė, jog čečėnas būtų buvęs nušautas iš karto.

Oficialiai kadyrovcai yra daugiausia uždirbantys Rusijos kariai. Pasak vieno iš „The Insider“ šaltinių, kiekvienam R. Kadyrovo pulko nariui už dalyvavimą karinėse operacijose pažadėta 600 tūkst. rublių – 300 tūkst. iš Gynybos ministerijos ir dar 300 tūkst. iš R. Kadyrovo. 300 tūkst. rublių savanoriams išmokama grynaisiais prieš išvykstant, todėl kai kurie už šias lėšas taip pat įsigyja papildomos įrangos. Anot vieno iš „The Insider“ šaltinių, pinigai gaunami tiesiogiai iš Achmato Kadyrovo fondo. Pasak kito saugumo tarnyboms artimo šaltinio, fondo lėšos gaunamos iš verslininkų įmokų ir privalomų valstybės tarnautojų įmokų.

Tačiau ne visi gauna tai, kas jiems buvo pažadėta. Pavyzdžiui, keli iš Ukrainos grįžę samdiniai paskelbė atvirą vaizdo įrašą, kuriame skundžiasi, kad iš jų buvo atimtos socialinės išmokos ir atsisakyta suteikti medicininę pagalbą.

Kartu bandoma įtikinti, kad karas Ukrainoje islamo požiūriu yra teisingas. Pavyzdžiui, Čečėnijos muftijus Salahas Mežijevas ir kai kurie kiti R. Kadyrovo paklusnūs religiniai lyderiai teigė, kad dalyvavimas kare prieš Ukrainą yra džihadas (šventas karas). Pats R. Kadyrovas dažnai kartoja, kad karas Ukrainoje yra šventa visų musulmonų pareiga ir kad visi musulmonai turėtų būti laimingi galėdami ten mirti. Tačiau, „The Insider“ teigimu, Čečėnijoje nelabai tikima karo Ukrainoje teisingumu: po žuvusiųjų nuotraukomis artimieji nerašo kritusiems islamo gynėjams šachidams būdingų linkėjimų, o prašo atleisti jų visas nuodėmes.

Perimti telefoniniai pokalbiai rodo, kad samdinių giminaičiai prašo jų nerizikuoti gyvybe. Jie sako, kad tai „ne mūsų karas ir mums jo nereikėjo“.

Kadyrovcus sudaro skirtingi padaliniai: Čečėnijos vidaus reikalų ministerijos neetatinė apsauga („naftos“ pulkas), Čečėnijos vidaus reikalų ministerijos specialiosios paskirties pulkas, Achmato Kadyrovo vardu pavadintas pulkas ir Vidaus reikalų ministerijos specialiosios pajėgos, prie Rusijos nacionalinės gvardijos prijungti buvę „Sever“ („Šiaurė“) ir „Jug“ („Pietūs“) batalionai (pastarojo nariai buvo nuteisti dėl Rusijos opozicionieriaus Boriso Nemcovo nužudymo), specialus padalinys SOBR „Terek“, dvi buvusios 42-osios motorizuotosios šaulių divizijos specialiosios kuopos, komendantūrų apsaugos kuopos, Čečėnijos vidaus reikalų ministerijos OMON, R. Kadyrovo asmeninė apsauga (500–700 žmonių) ir aukščiausi Čečėnijos pareigūnai. Įvairiais vertinimais, iš viso yra 18–20 tūkst. kadyrovcų, tačiau tik labai maža jų dalis išvyko į Ukrainą.

Pasak leidinio pašnekovų, kai kuriems iš atsisakiusiųjų kovoti į išangę buvo purškiamos montažinės putos.

Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis, nuo kovo iki gegužės pabaigos iš Čečėnijos buvo atsiųsta 2,5 tūkst. samdinių. Tuo pat metu, pasak „The Insider“, nors pirmieji būriai iš pradžių buvo suformuoti iš čečėnų, nuo balandžio mėnesio į juos pradėjo jungtis visų Rusijos regionų – nuo Maskvos iki Kalmukijos – gyventojai.

Visi „The Insider“ šaltiniai teigia, kad samdiniai į karą imami be jokios karinių operacijų patirties, net nereikalaujama būti tarnavusiam kariuomenėje. Mokymai trunka savaitę, per kurią naujokams paaiškinami šaudymo iš automatų ir dėtuvių užtaisymo pagrindai. Jiems duodamos tik uniformos ir sakoma, kad visa kita pasiimsite mūšyje.

Vidutiniškai kadyrovcų būrius sudaro po 200 vyrų. Po vadinamųjų mokymų jie lėktuvu siunčiami į Rostovą prie Dono, iš kur autobusu vežami į fronto liniją Donbase.

Tačiau atvykę į tikrą karą ne visi skuba kariauti. „The Insider“ teigimu, dezertyrus įsakyta „nunulinti“, t. y. sunaikinti. Pasak leidinio pašnekovų, kai kuriems iš atsisakiusiųjų kovoti į išangę buvo purškiamos montažinės putos.

Už kiekvieną nužudytą ar į nelaisvę paimtą ukrainietį R. Kadyrovo kovotojai turėtų gauti premiją, tačiau, šaltinių teigimu, iš tikrųjų šių pinigų niekas negauna. Tokia pati situacija yra ir su premijomis už sužeidimus – žadama 3 mln. rublių, bet iš tikrųjų jų niekas negauna. Dažniausiai sužeistieji tiesiog perrišami ir išsiunčiami atgal į frontą, o jei atsisako, jiems grasinama bausme.

Kadangi čečėnai nenori kariauti prieš Ukrainą net ir dėl pinigų, valdžia bando juos priversti. Šiandien Čečėnijoje bet kuris jaunuolis per kelias dienas gali būti išsiųstas tarnauti: užtenka įkliūti neblaiviam prie vairo. Savanorių verbavimas vyksta ir tarp kalinių. Pavyzdžiui, „The Insider“ žino apie atvejį, kai buvęs kovotojas už Čečėnijos nepriklausomybę buvo priverstas vykti į karą, nes grasinta jo šeimai.

Per ilgus valdymo metus R. Kadyrovas fiziškai sunaikino daugybę savo asmeninių priešų ir kritikų. Jis neatleidžia išdavysčių. „The Insider“ teigia, kad dabar R. Kadyrovas siunčia jam prasikaltusius kovoti prieš Ukrainą.

R. Kadyrovui karas – ne tik proga parodyti savo jėgą ir svarbą Kremliui, bet ir būdas sutvirtinti savo valdžią respublikoje, šalinant potencialius savo priešininkus.

Dar kovo pabaigoje R. Kadyrovas į Ukrainą išsiuntė buvusį Čečėnijos vidaus reikalų ministro pavaduotoją Apti Alaudinovą, kuris buvo kaltinamas dalyvavimu prieš R. Kadyrovą nukreiptame sąmoksle arba simpatizavimu jam. Prieš kelerius metus buvęs imamas Magomedas Chijtanajevas, Čečėnijoje žinomas dėl savo radikalių pamokslų, nukreiptų prieš R. Kadyrovo priešus, taip pat pakliuvo į diktatoriaus nemalonę. Pasak opozicijos tinklaraštininko Chasano Chalitajevo, M. Chijtanajevas taip pat buvo išsiųstas į Ukrainą ir netrukus pateko į nelaisvę.

Čečėnijos tinklaraštininkai teigia, kad dažnai gauna žinučių iš kareivių, kurie buvo prievarta išsiųsti kariauti į Ukrainą. Dažniausiai jie klausia, kaip pereiti fronto liniją ir pasiduoti ukrainiečiams.

Kol kas yra tik vienas oficialiai patvirtintas faktas apie suimtą kadyrovcą. Vaizdo įraše čečėnų kareivis gailisi dėl savo veiksmų ir pasakoja apie savo bendražygių pesimistines nuotaikas. Tačiau kai kurie ekspertai teigia, kad yra daug daugiau atvejų, kai čečėnai buvo paimti į nelaisvę, bet apie juos neskelbiama. Galbūt taip yra dėl to, kad kadyrovcai yra vertinga mainų prekė, o R. Kadyrovas už savo belaisvius yra pasirengęs atiduoti kelis kartus daugiau ukrainiečių belaisvių. Tačiau tokie mainai vyksta tik neoficialiai.

Taigi R. Kadyrovui karas – ne tik proga parodyti savo jėgą ir svarbą Kremliui, bet ir būdas sutvirtinti savo valdžią respublikoje, šalinant potencialius savo priešininkus.

2022 08 17 10:27
Spausdinti
Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
traffix.lt