ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.
Būdamas laisvas netapk vergu
tiesa.com

Jungtinės Karalystės Vyriausybė skelbia, kad šiandien pačioje Jungtinėje Karalystėje yra apie 14000 šiuolaikinės vergystės aukų. Šiuolaikinės vergystės aukomis tampa daugiausia imigrantai iš Albanijos, Vietnamo, Nigerijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuva pagal aukų skaičių patenka į pirmąjį dešimtuką.

2015 m. 1000 žmonių buvo nustatytos kaip potencialios aukos. Tačiau iki metų galo 40 proc. iš jų nesulaukė aukos statuso patvirtinimo. Iš tų, kurie pripažinti aukomis, tik mažiau nei pusė gavo vyriausybinių organizacijų paramą.

Deja, tikroji šiuolaikinės vergystės situacija statistikoje neatsispindi. Prekyba žmonėmis daugiausia buvo siejama su seksualiniu išnaudojimu, tačiau vis daugiau kalbama ir apie kitas prekybos žmonėmis formas: vergišką darbą, fiktyvias santuokas, nepilnamečių išnaudojimą nusikalstamoms veikoms atlikti.

Baiminamasi, kad po „Brexit“ kova su šiuolaikine vergyste dar pasunkės. Žmones, turinčius laikiną migracijos statusą, keturis kartus sunkiau identifikuoti kaip prekybos žmonėmis aukas ir jiems sunkiau skiriama reikalinga pagalba ir parama. Nors šioje srityje dirba valdžios institucijos, tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, tačiau pagalbos teikimą apsunkina tai, jog prekybos žmonėmis aukos, tiek suaugusieji, tiek vaikai, stokoja informacijos, kur ir kokios pagalbos galėtų gauti, nepasitiki pareigūnais ir teismais, nemoka kalbos, bijo, kad bus pripažinti nusikaltėliais, bet ne aukomis.

Anot Lietuvos statistikos departamento, šių metų sausio–birželio mėnesiais išvykimą iš Lietuvos deklaravo 31 tūkst. 731 asmuo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai emigravo 21 tūkst. 248 asmenys. Išankstiniais duomenimis, šiemet daugiausia žmonių išvyko į Jungtinę Karalystę, jie sudarė beveik pusę – 45,8 proc. visų emigrantų. Dauguma emigruojančiųjų vyksta dirbti nekvalifikuoto darbo. Apie 50 proc. baigiamųjų klasių mokinių planuoja po mokyklos baigimo išvykti dirbti į užsienį. Tai yra potencialios šiuolaikinės vergystės aukos.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, suprasdama, kokios didelės svarbos atliekamas prevencinis darbas, atidarė Psichologinės pagalbos ir informacinį centrą lietuviams, kuriame galima nemokamai gauti psichologinę ir teisinę pagalbą. Centras veikia kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį nuo 11 iki 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje, adresu 21 The Oval, London E2 9DT, arba rašyti pagalba@jklb.org.

[8904,8905]

[8906,8907]

Psichologinės pagalbos ir informacijos centras lietuviams veikia kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį nuo 11 iki 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje, adresu 21 The Oval, London E2 9DT, arba rašyti pagalba@jklb.org.

2017 12 01 10:00
Spausdinti
Sponsored video
Naujienos iš interneto
traffix.lt