trečiadienis, birželio 3 d.
Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios Velykinis sveikinimas
tiesa.com

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia dalinasi Velykų švenčių sveikinimu bei šventinės savaitės pamaldų tvarkaraščiu.

Sveikinimas

Mieli tautiečiai,

švenčiame gražiausią krikščionių tikėjimo šventę - Kristaus

Prisikėlimą. Nežiūrint to, kad pasaulyje yra daug netikrumo ir

susipiešinimo, vistik Prisikėlimo ženklai pavasariškai pasirodo su

didele jėga ir ištverme. Tie ženklai pasirodys ne tik tada, kai

susirinksime į Velykų šventimą, bet ir tada, kai pamąstysime, kaip

keisti gyvenimo kryptį, kaip mokytis gerbti ir mylėti artimą žmogų

taip, kaip Dievas trokšta.

Su Kristaus prisikėlimu!

Kun. Petras Tverijonas

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia

[2842]

L O N D O N O L I E T U V I Ų Š V. K A Z I M I E R O B A Ž N Y Č I A

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Kovo 24 d., Didysis ketvirtadienis, 19 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios

Kovo 25 d., Didysis penktadienis, 15 val. Kristaus kančios pamaldos,

17 val. Kryžiaus kelias vaikams, 19 val. Kryžiaus kelias

Kovo 26 d., Didysis šeštadienis, 20 val. Velyknakčio šv. Mišios

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS pasukami laikrodžiai) 

Kovo 27 d., sekmadienis

8 val. Velykų ryto šv. Mišios

10 val. Velykų šv. Mišios

12 val. Velykų šv. Mišios

14 val. Velykų šv. Mišios vaikams

Lithuanian St Casimir’s church, 21 The Oval, London E2 9DT, 020 7739 8735

www.londonas.co.uk, parapija@londonas.co.uk

2016 03 22 09:00
Spausdinti
Naujienos iš interneto
traffix.lt